Po prestávke opäť obnovili železničné púte chorých z Talianska do Lúrd

Taliansko 21. júla (RV) Po pandemickej prestávke sa opäť obnovujú železničné púte chorých z Talianska do Lúrd. Tradične ich organizujú dobrovoľníci organizácie Unitalsi. Prvý vlak vyrazil z Bari. Počas celej cesty sa chorí a ich opatrovatelia modlia za mier na Ukrajine.
Unitalsi je organizácia, ktorá už viac ako 100 rokov organizuje púte zdravotne postihnutých a chorých do Lúrd a iných medzinárodných svätýň v Európe. V prvom postpandemickom vlaku, ktorý vyrazil z Bari 20. júla, cestovalo k Panne Márii viac ako 600 chorých, dobrovoľníkov a lekárov. Vlak sa okrem iného zastaví v mestách Pescara, Ancona a Rimini, kde sa spolu s mestskými a cirkevnými úradmi zorganizujú zbierky pre vojnou postihnutých Ukrajincov a chorých utečencov.
„Je to púť mieru, pretože si nechceme a nemôžeme zvyknúť na konflikt na Ukrajine,“ zdôrazňuje biskup Leonardo D'Ascenzo, ktorý sprevádza pútnikov. Ordinár z Bari upozorňuje, že v Lurdoch sa okrem iného zúčastnia na medzinárodnej modlitbe za mier, ktorú počas vojny viedol farár gréckokatolíckej farnosti v tomto meste. Na jej konci pútnici zapália sviecu pokoja.