Nowenna przed uroczystością św. Jana Bosko

Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας, καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς.

Coimitatores mei estote, fratres, et observate eos, qui ita ambulant, sicut habetis formam nos.

„Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas” (Flp 3, 17)

31 stycznia w Rodzinie Salezjańskiej obchodzimy uroczystość św. Jana Bosko. W dniach poprzedzających tę uroczystość odprawiamy nowennę. Możemy ją odprawić w konkretnych, wybranych przez siebie ważnych intencjach.

Modlitwy poszczególnych dni nowenny ukazują nam istotne rysy świętości św. Jana Bosko. Są nimi między innymi: gorliwość eucharystyczna, ufne nabożeństwo do Matki Najświętszej, miłość do Kościoła i papieża, poświęcenie dla młodzieży, troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne, współpraca z osobami świeckimi, gorliwość misyjna, apostolstwo druku, obrona wiary katolickiej i zwalczanie herezji, wdzięczność wobec dorodziejów jego dzieł oraz wobec rodziców.

Myślą przewodnią jego wypełnionego gorliwą pracą świętego życia była troska o zbawienie dusz, co wyrażają słowa modlitwy: Da mihi animas, caetera tolle – „Daj mi dusze, resztę zabierz”.

Słusznie liczymy na skuteczne wstawiennictwo świętych i staramy się ich cierpliwie naśladować!

Nowenna przed uroczystością św. Jana Bosko

Dzień 1.


Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw, abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu.
Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami święty Janie Bosko,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

* * *

NASTĘPNE DNI NOWENNY TUTAJ: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/nowenna-przed-u…
.