Coburg
162.3K

Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska - petícia

Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska


Pochválený buď Ježiš Kristus!

Konferencia biskupov Slovenska

Kapitulská 11

P.O.BOX 113

814 99 Bratislava

Najdôstojnejší otcovia biskupi!

Dolepodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska. Viac na:

alianciazanedelu.sk/…etition/intronizacia-jezisa-krista-krala-slovenska
David Michael Emeth
Ta intronizace je skvělý nápad! Jen si nejsem jistý, jestli je vhodné jako ilustrací k tomuto příspěvku dávat obraz, který namaloval sodomita, a který ani není historicky přesný (učedníci při Večeři Páně neseděli, ale leželi). Jinak 🆗 🙂❗
Anton Čulen shares this
495
Voľne šíriteľné
U.S.C.A.E.
každý jeden systém je monarchický Boh zakódoval do stvorenia poriadok. už neracionálna príroda je hierarchizovaná v čom si myslíte že väčšina žije od narodenia? no v monarchii predsa len ju voláme rodina
náš Pán Ježiš Kristus sa nenarodil do antickej gréckej demokracie ani do rímskej republiky už tým dal najavo a nakoniec On sám bol predsa z kráľovského rodu ako človek je potomok dávidov
More
každý jeden systém je monarchický Boh zakódoval do stvorenia poriadok. už neracionálna príroda je hierarchizovaná v čom si myslíte že väčšina žije od narodenia? no v monarchii predsa len ju voláme rodina

náš Pán Ježiš Kristus sa nenarodil do antickej gréckej demokracie ani do rímskej republiky už tým dal najavo a nakoniec On sám bol predsa z kráľovského rodu ako človek je potomok dávidov

Zjavenie 19:16 SSV

Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad

samozrejme ten novoveký nezmysel absolutistického monarchu nie je Katolícky postoj to je z iných vôd a ešte toto každý jeden Katolík predsa žije v monarchii aj keď svetsky v akože inom zriadení to ale neznačí že Pápež môže všetko ale to je na inú tému
. ARMATA .
Už sa niekoľko dní modlím túto modlitbu,aj keď zatiaľ nepravidelne.
forthetruth333
Boh vždy určil Kráľov------------ale ľudia chcú demon-kráciu
. ARMATA .
A čo taká Británia,keď kráľ-ovná presadzuje démon-kraciu?Dokonca majú aj demo-n-kratický parlament,ktorý to tam riadi.