Coburg
162.3K

Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska - petícia

Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska Pochválený buď Ježiš Kristus! Konferencia biskupov Slovenska Kapitulská 11 P.O.BOX 113 814 99 Bratislava Najdôstojnejší otcovia biskupi! Dolepodpísaní, …More
Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
Najdôstojnejší otcovia biskupi!
Dolepodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska. Viac na: alianciazanedelu.sk/…etition/intronizacia-jezisa-krista-krala-slovenska
David Michael Emeth
Ta intronizace je skvělý nápad! Jen si nejsem jistý, jestli je vhodné jako ilustrací k tomuto příspěvku dávat obraz, který namaloval sodomita, a který ani není historicky přesný (učedníci při Večeři Páně neseděli, ale leželi). Jinak 🆗 🙂❗
Anton Čulen shares this
495
Voľne šíriteľné
U.S.C.A.E.
každý jeden systém je monarchický Boh zakódoval do stvorenia poriadok. už neracionálna príroda je hierarchizovaná v čom si myslíte že väčšina žije od narodenia? no v monarchii predsa len ju voláme rodina
náš Pán Ježiš Kristus sa nenarodil do antickej gréckej demokracie ani do rímskej republiky už tým dal najavo a nakoniec On sám bol predsa z kráľovského rodu ako človek je potomok dávidov
More
každý jeden systém je monarchický Boh zakódoval do stvorenia poriadok. už neracionálna príroda je hierarchizovaná v čom si myslíte že väčšina žije od narodenia? no v monarchii predsa len ju voláme rodina

náš Pán Ježiš Kristus sa nenarodil do antickej gréckej demokracie ani do rímskej republiky už tým dal najavo a nakoniec On sám bol predsa z kráľovského rodu ako človek je potomok dávidov

Zjavenie 19:16 SSV

Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad

samozrejme ten novoveký nezmysel absolutistického monarchu nie je Katolícky postoj to je z iných vôd a ešte toto každý jeden Katolík predsa žije v monarchii aj keď svetsky v akože inom zriadení to ale neznačí že Pápež môže všetko ale to je na inú tému
. ARMATA .
Už sa niekoľko dní modlím túto modlitbu,aj keď zatiaľ nepravidelne.
forthetruth333
Boh vždy určil Kráľov------------ale ľudia chcú demon-kráciu
. ARMATA .
A čo taká Británia,keď kráľ-ovná presadzuje démon-kraciu?Dokonca majú aj demo-n-kratický parlament,ktorý to tam riadi.