Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.
Weronika....S
Katakumby to nasza przyszłość, oby jednak nie, ale już teraz trzeba szukać kościoła, gdzie najmniej jest elementów kowidowych, nie mówiąc o maskach, bo te są powszechne; szukać trzeba kościoła, gdzie nie promuje się Komunii Świętej na stojąco i na rękę i kapłani nie mają rąk nacieranych chemią o dość niesympatycznym zapachu dla przyjmującego Komunię Świętą.