Clicks11

เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

จะยุดมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้าว่า "อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า"