Clicks375
Sacerdos Hyacinthus
Doxologia in honorem Sanctíssimae Trinitatis - Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Doxologia in honorem Sanctíssimae Trinitatis Gloria Patri et Filio et Spirítui Sancto, sicut erat in princípio et …More
Doxologia in honorem Sanctíssimae Trinitatis - Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej.

Doxologia in honorem Sanctíssimae Trinitatis

Gloria Patri et Filio et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc, et semper,
et in saécula saeculórum. Amen.


Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- - -


Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/