Clicks340
Victory

BKP: Biskupové Polska, jakou synodální cestu zvolíte? Autogenocidní nebo záchrannou?

Vážení biskupové Polska,
pseudopapež Bergoglio udělal mnoho kroků, kterými zbořil samy základy katolické církve. Je neplatným papežem.

Masmédia zveřejnila, že v pátek 21. 5. 2021 byl Bergogliem oficiálně představen nový synodální proces. Bude trvat dva roky a bude rozdělen do tří etap. Diecézní etapu zahájí Bergoglio ve Vatikánu 9.-10. října 2021 a od 17. října bude probíhat v jednotlivých diecézích. Proces bude řízen dvěma Instrumentum laboris a ukončen bude v říjnu 2023. Tím skončí existence katolické církve jako takové, neboť bude oficiálně zrušeno papežství.

Vážení biskupové Polska, že tato synodální cesta má za cíl právě likvidaci instituce papežství, je vám snad jasné. Bergoglio papežství morálně kompromitoval herezemi a teď už zahájil likvidaci i samotné instituce papežství. Takže katolická církev v Polsku i jinde má už odzvoněno. Podle Bergoglia a jeho lokajů bude katolictví už jen přežitkem minulosti.

Jak to vysvětlíte svým věřícím a kněžím? To budete mlčet anebo se budete vykrucovat a de facto spolupracovat svou netečností na této autogenocidě katolické církve? Tento proces dekadence ale bude pokračovat dál. Cílem je synagoga satanova – jako součást jednotící pseudocírkve New Age se všemi pohany a satanisty. Heslem architektů NWO, tedy zednářů i Bergoglia, je jedna světová vláda, jedna měna a jedno náboženství. Doufáme, že je vám to už jasné. Od Bergoglia jste se jako od heretika oddělit nechtěli, Bůh proto dopustil, že on se nyní odděluje od vás a postupně zruší papežství. Proto už nyní, jako první krok synodální cesty, sami vykažte z Varšavy bergogliánského nuncia. O dvouroční komedii, která je rozdělená do tří etap, je už předem rozhodnuto. Teď před vámi, biskupové Polska, stojí jen dvě možnosti:

1) Buď zůstanete ve vleku a falešné poslušnosti Bergogliovi a po dvou letech budete nuceni akceptovat jeho zneužití papežské moci k likvidaci samotného papežství i katolicismu, anebo

2) sami vyjdete na jinou synodální cestu, a to co nejdřív. Tím se ještě v tzv. poslušnosti Bergogliovi a v jeho intencích od něho oddělíte i od prokletí, které na vás stahuje. Vzápětí pak přijměte pravověrného a platného papeže, toho, který se osvědčil v boji a jako jediný odvážně veřejně vyzval k abdikaci Bergoglia i celou homosexuální síť. Přijetím právoplatného papeže se budete podílet na záchraně instituce papežství i katolické církve, a to nejen v Polsku. Pokud instituce biskupské konference Polska bude prosazovat kolaboraci a sebezničení, pak ať tento záchranný krok učiní odvážní biskupové jednotlivě za svou diecézi.

Svým záchranným krokem dáte příklad i biskupům V4, to je Česka, Slovenska a Maďarska, ale i jiným, aby vás následovali! Kéž Matka Boží Čenstochovská vám vyprosí moudrost a statečnost!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

9. 6. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8