Clicks14
vi.news

Nữ phó tế không hợp lệ: Có gì đó đang chuyển động?

Francis tiếp Hồng y Giuseppe Petrocchi của L’Aquila vào ngày 26 tháng 10.

Cuộc họp có liên quan đến vai trò của Petrocchi với tư cách là chủ tịch “Ủy ban Nghiên cứu về Phó tế nữ” của Francis. Cha Denis Dupont-Fauville, thư ký của Ủy ban, đi cùng với ông.

Hôm Chủ Nhật, Francis đã mời Cha Enrico Feroci, 80 tuổi, một hồng y người gốc L’Aquila và là giám đốc Caritas La Mã. Điều này có nghĩa là Tổng giáo phận L’Aquila ít người biết đến với 110.000 giáo dân và 90 linh mục hiện có hai hồng y.

#newsJghpzzefsw