Clicks68
vi.news

Giám mục của Padre Pio gọi Rước lễ trên lưỡi là "sự ngược đãi" (Video)

“Chúng ta hãy cố gắng tránh chủ nghĩa tâm linh sai lầm; Tôi muốn đề cập đến một điều trong số chúng vì nó đang được tôi quan tâm đặc biệt vào lúc này,”Giám mục Franco Moscone nói trong bài giảng ngày 3 tháng Giêng tại San Giovanni Rotondo, nơi có thánh địa của Padre Pio.

Moscone là giám mục của Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Ý. “Tôi biết rằng mọi người cứ đòi rước lễ bằng miệng,” một Moscone tức giận nói tiếp.

Ông nhấn mạnh rằng Covid-19 KHÔNG phải là lý do tại sao nên áp đặt việc bắt Rước lễ bằng tay, bởi vì đối với ông, có một “lý lẽ Kinh thánh rất rõ ràng” cho điều đó như chính Chúa Jesus Christ đã nói, “Hãy cầm lấy và ăn đi” - người đã không nói, "Nuốt nó đi." “Vậy bạn phải cầm bằng cái gì?” - Moscone hỏi và đắc thắng trả lời: “Bạn cầm bằng tay của mình”.

Nhưng những lập luận này là kém. Từ lập luận “nuốt” của Moscone, người ta cũng có thể kết luận rằng chúng ta nên mang bánh thánh về nhà. Xa hơn: Từ “cầm lấy” trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là “tiếp nhận”. Tuy nhiên, Moscone kết luận từ những lập luận của mình rằng rước lễ [trên lưỡi] là một “sự ngược đãi”. Huấn thị năm 1969 của Paul VI Domini về Cách thức Rước lễ gọi là Rước lễ [trên lưỡi] là một “truyền thống lâu đời” và “chắc chắn phải được bảo tồn”.

#newsIgnpgppdmb