TerezaK
3445

"Přijde mnoho událostí," (...) "ale pokud lidé budou činit pokání a změní svůj způsob života, náš Pán může mnoho věcí změnit a nedopustí, aby se staly."

2005 (poselstvi-zbytku.org)

2005. Rozhovor mezi naším Pánem Ježíšem a svatým otcem Piem ze dne 31. prosince 2021.
Nástroj: Valentina Papagna (Austrálie), valentina-sydneyseer.com.au

SVATÝ OTEC PIO PROSÍ NAŠEHO PÁNA ZA SVĚT

Modlila jsem se růženec a pak jsem prosila našeho Pána za svět. Prosila jsem, zda by mohl uzdravit svět z toho strašného viru, který na nás všechny doléhá, aby se v novém roce svět uzdravil z této strašné nemoci a lidé se osvobodili od kontroly ze strany vlád, které nám neustále říkají, co máme dělat.

Když jsem prosila našeho Pána, pomyslela jsem si: Vím, co udělám. Požádám všechny nebeské svaté, aby se za nás přimlouvali. Požádám každého z nich, o kterém vím, jménem!
Pomyslela jsem si: Páni, vždyť máme v nebi tolik svatých, tak proč je nepožádat, aby se za nás přimlouvali?
Pak jsem se modlila: "Všichni svatí, apoštolové a mučedníci, prosím, přimlouvejte se za svět, za ubohé lidi na zemi. Jste našemu Pánu tak blízko. Jsem si jistá, že vás neodmítne." A tak jsem se rozhodla, že se u Něj přimluvím.
Vyzvala jsem všechny, na které jsem si vzpomněla; každého z nich jsem oslovila jménem.
Když jsem dokončila své modlitební oběti všem svatým, asi po hodině se mi náhle zjevil svatý otec Pio. Vypadal tak zářivě a krásně. V náručí držel Ježíška. Ježíšek se zjevil jako malé batole.
Svatý otec Pio pak posadil Ježíška na malou postranní skříňku a otočil se, aby ke mně promluvil. Zvedl ruce k nebi a začal ke mně mluvit italsky. Řekl:
"Valentino, přišel jsem ti říct, že za to, o co jsi prosila, jsi uvedla celé nebe do extáze. Náš Pán si mě speciálně vybral, abych za tebou přišel, a také ti řekl, že jsem se přimlouval za to, o co jsi žádala, za lidstvo, aby bylo osvobozeno od toho koronaviru, protože lidé trpí." A co…?" zeptala jsem se.

"Opravdu jsem našeho Pána prosil a žádal Jej o slitování, ale nemohl jsem Jej přesvědčit o tom, o co jsem žádal. Při všech mých prosbách odpověď našeho Pána zněla NE.
Ale víš proč? Řeknu ti to. Náš Pán je velmi uražen lidstvem ve světě. Ignorují Jej a žijí v hrozném hříchu, horším než kdykoli předtím, horším než v předchozích generacích. Lidé si neuvědomují, že se dopouštějí strašných hříchů, a žijí tak dál, proti Božímu zákonu, proti jeho Přikázáním."

Jak to?..., zeptala jsem se.
"Valentino, nenechej se odradit. Hlásej slovo našeho Pána, které ti dává. Řekni lidem, aby přišli k našemu Pánu, aby Jej poznali. On je tak milující Bůh. Čeká na každého, kdo k Němu přijde. Ale klíčovým slovem je pokání. On chce, aby každý činil pokání a přišel k Němu. Přijde mnoho událostí, zejména v novém roce, ale pokud lidé budou činit pokání a změní svůj způsob života, náš Pán může mnoho věcí změnit a nedopustí, aby se staly."
Po našem rozhovoru jsem se podívala směrem k malé skříňce a všimla jsem si, že Ježíšek jako batole zmizel, a pak se najednou Pán Ježíš objevil jako dospělý. Měla jsem velkou radost, že je náš Pán přítomen. V jeho svaté Přítomnosti jsem se cítila tak bezpečně. On teď stál vztyčený vysoko nad podlahou, zatímco svatý otec Pio stál na podlaze. Sledovala jsem, jak spolu Pán Ježíš a svatý otec Pio hovoří a probírají současnou situaci ve světě. Z toho, co jsem rozuměla se domnívám, že mluvili latinsky.
Svatý otec Pio prosil našeho Pána za svět. Stále mluvil a mluvil, prosil o milosrdenství pro svět; prosil tak usilovně. Pozorovala jsem výraz našeho Pána Ježíše; byl velmi vážný. Čím déle spolu mluvili, tím víc náš Pán zvyšoval svůj hlas výš a výš než svatý otec Pio.

Pak náš Pán přísným hlasem řekl: Ne! To nedovolím.
Proč bych jim to měl dovolit a zbavit je utrpení. Neprosí Mě, ignorují Mě, vyvyšují se nade Mne, neposlouchají všechna má Přikázání. Neponižují se, aby ke Mně přišli, řekl Pán Ježíš.
Svatý otec Pio však zvýšil hlas, když prosil našeho Pána. Náš Pán opět pozvedl svůj hlas ještě výš než svatý otec Pio a pevným tónem řekl:
Ne! Svatý otec Pio mu odpověděl: "Ne, ne!"
Pán Ježíš řekl:
Když je nechám jít, budou dál žít v bahně a dál Mě urážet tak, jak to dělají teď. Nic se nezmění. Lidstvo se musí změnit.
Plakala jsem kvůli našemu Pánu, protože vím, jak je zraněný a jak moc trpí. Je to dobrý a laskavý Bůh. Viděla jsem, že cokoli by nyní svatý otec Pio od našeho Pána žádal, náš Pán by odmítl.

Náš Pán pak odešel a svatý otec Pio zůstal.
Byla jsem svatému otci Piovi velmi vděčná. Ukázal mi, jak za nás prosil našeho Pána a nebál se. Náš Pán si ze všech svatých v nebi vybral svatého otce Pia. Je našemu Pánu velmi blízký.

Řekla jsem svatému otci Piovi: "Mám tě opravdu ráda a děkuji ti. Jsi tak privilegovaný u našeho Pána." A tak jsem mu řekla: "Pane Pátere!"
Svatý otec Pio přišel znovu 2. ledna 2022, když jsem se modlila růženec Božího milosrdenství, a řekl:


"Valentino, tolik jsem se snažil přimlouvat za svět. Viděla jsi, jak jsme spolu debatovali, náš Pán a já? Jsem našemu Pánu velmi blízký. Tak se přimlouvám za lidi v nebi. Pak jsem se vrátil do nebe.

Musela jsi být svědkem našeho rozhovoru. Přimlouval jsem se za svět, ale našeho Pána jsem nedokázal přesvědčit, ať se dělo, co se dělo. Řekni lidem, aby se nevzdávali a nepřestávali se modlit. To je pravda.

Jen letos se má stát mnoho událostí. Nejsou to dobré věci. Musíš s lidmi mluvit, aby činili pokání, pokořili se a změnili způsob, jakým žijí svůj život."
Děkujeme ti, svatý otče Pio, za přímluvu za svět.

Konec poselství.


zpět
majs
Abych nebyl špatně pochopen. Vůbec neneguji zážitek-vidění které měla Valentina Papagna (Austrálie), protože to nemohu posoudit. Avšak podle mě a některých vědců, kteří se nebojí, celá pandemie je humbuk, koronarirus nebyl nikdy a nikým izolován (i když pro toho co to dokáže, je vypsána vysoká odměna) a tudíž korona virus neexistuje. To co někteří hochštapléři považují za korona viry …More
Abych nebyl špatně pochopen. Vůbec neneguji zážitek-vidění které měla Valentina Papagna (Austrálie), protože to nemohu posoudit. Avšak podle mě a některých vědců, kteří se nebojí, celá pandemie je humbuk, koronarirus nebyl nikdy a nikým izolován (i když pro toho co to dokáže, je vypsána vysoká odměna) a tudíž korona virus neexistuje. To co někteří hochštapléři považují za korona viry jsou exozomy - buňky vylučované organismem, které když umírají vytvářejí kolem sebe zář - koronu. Toto je obrana organismu, který se zbavuje nemocných-mrtvých buněk, což se projevuje ve větší míře při onemocnění.
TerezaK
-"To co někteří hochštapléři považují za korona viry jsou exozomy - buňky vylučované organismem, které když umírají vytvářejí kolem sebe zář - koronu. Toto je obrana organismu, který se zbavuje nemocných-mrtvých buněk, což se projevuje ve větší míře při onemocnění."
TerezaK
"Deň, keď sa ľudia prestanú báť potratov, bude najstrašnejším dňom pre ľudstvo." (Svätý páter Pio)