Clicks1.2K
CÓRKA MARYI
1

Matka Zbawienia: Przynaglam was, dzieci, do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzi

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 31 maja 2012 roku, godz. 21.00

Moje dziecko, szatan oraz te dusze, które zaraził, podejmują wszelkie starania, aby podważyć najświętsze Słowo Mojego Syna. Zawsze pamiętajcie, że szatan zasiewa w sercach wybranych dusz pierwsze ziarno wątpliwości. Najgorsze potępienie zostanie rzucone na te święte Orędzia poprzez tych, którzy są ściśle zjednoczeni z Moim Najdroższym Synem.

Kiedy szatan to czyni, zdobywa dusze. Nie pozwól mu, aby to czynił, Moje dziecko. Odejdź i nie zajmuj się nim. Mój Syn nigdy nie bronił Swojego świętego Słowa, ani ty nie powinnaś ulegać tej pokusie.

Skala oddziaływania szatana powiększa się i rozszerza na całym świecie. Moje biedne dzieci tak cierpią, i ja płaczę Łzami smutku, gdy widzę ich niepokój i smutek. Módlcie się w tym czasie, Moje dzieci, o pokój, aby wszędzie dzieci Boże zwróciły się do Mojego Syna o siłę.

Tylko Boska Interwencja, dana poprzez Łaski udzielone dzięki waszym modlitwom, może złagodzić wasz ból i cierpienie. Mój Syn pragnie, aby dusze zwróciły się do Niego, bo tylko On może dać im pocieszenie, którego potrzebują. Nic innego nie przyniesie ulgi w udręce, której teraz doświadczacie.

Przynaglam was, dzieci, do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzi i by sprawić, że będą szukali zbawienia. Nazwijcie ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się jako jedno w grupach modlitewnych na świecie.

Oto Modlitwa Krucjaty na Krucjatę Nawrócenia.
Modlitwa Krucjaty 58
Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

O drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i okrył je Twoją Najdroższą Krwią.

Niech każda kropla Twojej Krwi okryje każdą duszę, by osłaniać ją przed złym duchem.

Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię znają, ale są splamieni grzechem pychy, aby upadli i błagali o Światło Twojej Miłości, by napełniło ich dusze.

Otwórz im oczy, by zobaczyli prawdę, aby brzask Twojego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich, by zostali ogarnięci Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawróć wszystkie dusze poprzez Łaski, o które Cię teraz proszę, drogi Jezu [podaj własną intencję].

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu, przez jeden dzień w każdym tygodniu [przez ten miesiąc czerwiec], na przebłaganie za wszystkie grzechy. Amen
.

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu. Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Czyniąc to, dzieci, uratujecie miliony dusz dzięki Miłosierdziu Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/virgin-mary-jun…

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga

I POSŁUCHAJ:

KS. DOMINIK CHMIELEWSKI - O POWTÓRNYM PRZYJŚCIU PANA JEZUSA

________________________________________________________________