Metod
Čo je pravda, opýtal sa Pilát Ježiša.
Samson1
Jo, i Pilát by neměl nade mno moc, kdyby ti nebyla dána zhůry, tedy existuje i vládní moc dána zhůry a Staněk mluví o světských záležitostech.