Clicks31
vi.news

Hồng Y tử đạo không được phong chân phước - Vì lý do chính trị

Vatican bị cáo buộc không tiến hành quá trình phong chân phước cho Hồng y Ignatius Kung (+2000) vì sợ xúc phạm Cộng sản Trung Quốc, UcaNews.com (17 tháng 3) viết.

Kung ngồi tù 30 năm vì đã không từ chối Giáo hoàng.

"Việc thúc đẩy phong chân phước của Hồng Y Kung là một sự lãng phí thời gian, vì Vatican sẽ không chấp nhận điều đó", Hồng Y Joseph Zen được trích dẫn.

Vào tháng 6 năm 1979, John Paul II sắc phong Kung làm một hồng y "bí mật" khi Kung vẫn còn đang trong tù.

Hình ảnh: Ignatius Kung, #newsGrhpzdltbe