Clicks20
fil.news

Kardinal Burke: Simbahan Naging Sekta ng Protestante

Kailangang sabihin ng Simbahan ang katotohanan ngunit sa halip ay sinusubukan nitong "lumapit" sa kasalukuyang "kultura ng kamatayan" - sinabi ni Kardinal Burke sa isang komperensya ng mga kabataan sa Roma (Oktubre 20).

Tinawag niyang "napakasama" ng kasalukuyang sitwasyon ng Simbahan, ayon sa LifeSiteNews.com (Nobyembre 6).

Binatikos ni Burke ang konsepto ng "pagmamahal" na umiiwas sa pagsasabi ng katotohanan at pagkilos ayon sa katotohanan.

Kung kaya iniisip ngayon ng mga kumberte na ang Simbahan mismo ay nagiging "isang denominasyon ng Protestante" na pumipili sa mga katotohanan.

#newsAnjwxbebgb