Victory
689

II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži

video: II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži | II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži

II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate

II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži


II. vatikánský koncil vyhnal Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži

Církev má prvořadou povinnost hlásat Kristovo evangelium. V síle Ducha svatého – Ducha pravdy – má vést duše skrze pokání ke spáse. Tento základ II. vatikánský koncil bojkotoval. Heretičtí teologové byli ustanoveni za moderátory II. vatikánského koncilu. Prosadili ducha modernismu, kterého už na počátku 20. století odsoudil svatý Pius X. Historicko-kritickou metodou modernismus zpochybňuje Ježíše Krista jako jediného Spasitele, zpochybňuje Jeho reálné a historické vzkříšení i božskou inspiraci Písma svatého. K zpochybnění pravd víry přitom úskočně používá dvojznačné pojmy.

Dvojznačné pojmy byly k zamaskování herezí modernismu uplatněny i v mnoha dokumentech II. vatikána. Navzdory tomu bylo neustále opakováno, že koncil je dílem Ducha svatého, a proto je každý katolík povinen se plně duchu II. vatikána podřídit. A toto byl velký podvod, na který nebylo možno po dobu více než půl století pravdivě ukázat.

Šokující ovoce II. vatikána nyní vrcholí skrze arciheretika, kacíře a uzurpátora papežské autority, Františka Bergoglia. On hlásá sodomitské, covidové, synodální, ekologické, kultově-modlářské antievangelium, za které dle Gal 1,8-9 dopadá Boží anathema. V Kanadě bylo spojené už přímo se zasvěcením se démonům pod vedením šamana, který pískal na kost z divokého krocana.

O koncilu platí to, co řekl náš Spasitel: „Po ovoci se pozná strom.“ Po 57 letech od ukončení II. vatikána žneme katastrofální ovoce. Co by se asi stalo, kdyby už před koncilem někdo vystoupil a prosazoval sodomii či líbal nohy transsexuálovi a tím privilegoval tuto zvrhlost? Co kdyby inicioval islamizaci do každé farnosti a do každého kláštera? Co kdyby k tomu ještě i vydal exhortaci Amoris laetitia, kterou by rušil objektivně platné morální normy i Boží přikázání? Co kdyby otevřeně schvaloval i tzv. sexuální výchovu, která vnucuje otrockou a hříšnou onanii dětem už od čtyř let a manipuluje děti k tragickému přeoperovávání pohlaví? Co kdyby se otevřeně vyjádřil, že děti musí být vedeny k „sexu bez rigidity“, tedy bez jakýchkoli zábran?

Co kdyby takový nástupce apoštola Petra usiloval o legalizaci sňatků sodomitů i jejich adopce dětí? Co kdyby všem zaměstnancům Vatikánu, ale i všem katolíkům, vnucoval genetické sérum pod názvem vakcína, vyrobené z tkáně zaživa vytržené z nenarozeného dítěte? Co kdyby zahájil koncil slavnostním vnesením démona Pačamamy v kanoi na ramenech biskupů a čarodějnic do velechrámu svatého Petra? Všichni mučedníci a svatí by se obraceli v hrobě! A co kdyby se takový papež nechal po tom všem ještě šamanem zasvětit démonům za pískání na kost z divokého krocana? Chápete, katolíci, že je to něco nemyslitelného?! A toto vše je dnes krutá realita! Papežský stolec okupuje rouhač-apostata, tedy neplatný papež! Pokud vy ho uznáváte za platného, tím pádem jste se zřekli Krista a Jeho učení i své vlastní spásy, a jestli z toho nebudete konat pokání, čeká vás peklo.

Jak je možné, že dnes může být na papežském stolci arcikacíř? Je to proto, že na II. vatikánském koncilu nastal zlom ducha a učení. Byl vyhnán Duch svatý, Duch pravdy, a byl přijat duch světa, duch lži. Dokud II. vatikán nebude odsouzen jako heretický, obnova církve nemůže nastat. Žalmista volá: „Když se všechno od základů hroutí, co zde zmůže spravedlivý?“ (Ž 11,3)

Bývalý kardinál Ratzinger sice ve své knize z roku 1984 ukázal na destruktivní ovoce II. vatikána, ale tehdy se to pokoušel vysvětlovat špatnou interpretací koncilu.

V poslední době Carlo Maria Viganò, bývalý nuncius USA, pravdivě ohodnotil II. vatikánský koncil, když řekl, že ho není možné revidovat, ale musí být jako heretický zrušen. To bylo a je prorocké slovo pro církev! On se také jako jediný z církevní hierarchie nebál veřejně vyjádřit proti experimentální vakcinaci i proti Deep State a Deep Church. Tím dal rovněž prorocké slovo nejen církvi, ale i současnému světu.

Co můžeme čekat od synodální cesty a jejího propagátora? Už dnes vyšlo najevo, že tzv. synodální cesta je programovaný odklon od všech základních dogmat, která garantují spásu. Bergoglio sleduje přechod katolické církve do synagogy satanovy, anticírkve New Age. Jak se mohlo podařit dát církvi tento sebevražedný program? Odpovědí je, že bez II. vatikána by to bylo nemožné.

Kdyby byl II. vatikán dílem Ducha svatého, jak se všem tvrdilo, pak první, co by koncil udělal, by bylo, že by usvědčil z hříchu proti víře modernisty a heretiky a ukázal by na pravdivý program obnovy církve skrze pokání. Koncil ale místo pokání zavedl antipokání a místo misie antimisii, tedy sebevražedný internáboženský dialog.

Závěr

Základní krok pokání katolické církve je nazvat pravdu pravdou, lež lží a II. vatikánský koncil heretickým, tedy neplatným. Proč? Protože II. vatikánský koncil vyhnal z církve Ducha svatého, Ducha pravdy, a přijal ducha světa, ducha lži.

Bergoglio se v Kanadě, kde prosazoval synkretismus s pohanstvím, vyjádřil: „Já jsem jen třešnička na dortu.“ Tím dortem, ale otráveným, je II. vatikánský koncil.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

20. 8. 2022