13:01
Grauss
2.6K
Světová politika a její vliv. Světová politika a její aktikřesťanské postoje, které připravují cestu nadcházejícímu světovému vládci. O tomto světovém vůdci se zmiňuje sv. apoštol Jan v poslední …More
Světová politika a její vliv.

Světová politika a její aktikřesťanské postoje, které připravují cestu nadcházejícímu světovému vládci. O tomto světovém vůdci se zmiňuje sv. apoštol Jan v poslední knize Bible, Zjevení sv. apoštola Jana 13 a 14 kapitola.