F.L.Věk
Jen říká to, co chtějí slyšet ti, co nechtějí západ. Příliš okaté.