Clicks1.3K

Orędzie Niepokalanej Dziewicy Maryi przekazane przez Adama Człowieka 8 grudnia 2007 r.

Objawienia przekazane przez wizjonera o pseudonimie "Adam-Człowiek" otrzymały "Nihil obstat" arcybiskupa Andrzeja Dzięgi (adam-czlowiek.blogspot.com/2013/06/anio-stroz-polski.html).

Teksty zostały zaaprobowane m.in. przez ks. prał. dr Romana Kneblewskiego oraz ks. Stanisława Małkowskiego (adam-czlowiek.blogspot.com/…/matka-boza-oraz…), a także o. Tadeusza Rydzyka, który publicznie czytał fragmenty na antenie założonej przez siebie rozgłośni radiowej.

K
atolickie Radio Maryja również oficjalnie propaguje te orędzia (www.radiomaryja.pl/…/aniol-stroz-pol…).

Obecnie ukazał się dr
ugi tom objawień Matki Bożej, posiadających "Nihil obstat" abp. Andrzeja Dzięgi (www.splendor24.pl/…/14215).

______________________________

8 grudzień 2007 (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)

Matka Boża:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci, i posyłam wam pozdrowienie Mojego Niepokalanego Serca dla waszego umocnienia, abyście z całą świadomością podążali na drodze prawdy i miłości.

Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Drogie dzieci, znajdujecie się w czasie duchowej walki, która dotyczy waszej przyszłości. Z jednej strony zło coraz bardziej podnosi głos głosząc swoje pozorne zwycięstwo, a drugiej strony Bóg przygotowuje swoje dzieci na Tryumf Mojego Niepokalanego Serca.

Moje Serce przygotowuje was na spotkanie z Moim Boskim Synem, który powróci, by zamanifestować swoje Królestwo. Szczególnie w tym czasie jestem waszą przewodniczką wiary – waszą Matka i waszą Królową. Przychodzę do was, aby zaprosić was do Mojego matczynego Serca, abyście doświadczyli Mojego Macierzyństwa.

Zanim ukaże się Chwała Mojego Boskiego Syna pragnę zgromadzić Moje wierne dzieci i udzielić im niezliczonych łask, aby otwarły się na działanie Ducha Świętego, który prowadzi całe dzieło stworzenia do jedności i pierwotnego porządku.

Teraz doświadczacie także, Moje kochane dzieci, pustyni – lecz pamiętajcie, że Niewiasta, której dano dwa skrzydła orła (Ap 12,14), jest z wami i broni swoje potomstwo przed gniewem smoka.

Bądźcie zatem wytrwali w waszej wierze i brońcie waszej wiary, gdyż teraz świat poddaje was próbie. Wkrótce zło jeszcze bardziej okaże swoją zuchwałość i pychę, a wierne dzieci zostaną poddane kolejnym doświadczeniom.

Bóg posyła Mnie do was, aby wasze życie zostało przeniknięte Bożą łaską, abyście przyjęli ode Mnie światło łaski. Wtedy odczujecie prawdziwą wolność, która ukaże wam rzeczywiste oblicze świata i zrozumiecie, że człowiek wolny – to człowiek obdarzony łaską Bożą.

Jak widzicie, Moje kochane dzieci, ja nie żądam od was wiele: pragnę tylko, abyście dokonywali świadomych wyborów w realizowaniu waszego powołania.

Moje macierzyńskie pośrednictwo ukazuje wam rzeczywiste szczęście i życie w Bogu oraz realne zagrożenia, które mogą spotkać ludzkość, jeśli odrzuci Moje słowa.

Mówiłam w La Salette o niebezpieczeństwach, które grożą Kościołowi, lecz dzisiaj nikt nie wspomina o tym. Wielu kapłanów zaprzecza Moim słowom, gdyż ulega duchowi tego świata. Kościół jest rozdarty, gdyż nie ma w nim prawdziwej kolegialnej jedności, bo „biskupi występują przeciwko biskupom”.

Moje dzieci są coraz bardziej zdezorientowane. Taka jest strategia węża - szatana, który przekazał władzę bestii, aby „otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu” (Ap13,6) . Szatan chce zamknąć usta wszystkim tym, którzy głoszą prawdę i występuje przeciwko nim.

Nie lękajcie się jednak niczego, Moje kochane dzieci, gdyż wasze świadectwo jest znakiem waszej wiary. Poprzez wasze poświęcenie, poprzez waszą gotowość służenia Mojemu Synowi i Mnie, jesteście świadkami prawdy i dziedzicami obietnic Bożych. Nabierzcie odwagi i wiedzcie, że Moje Niepokalane Serce jest z wami.

Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do waszych serc.

Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego


______________________________

Źródło: www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA_2007.pdf

Źródło grafiki: bezale.pl/2017/12/22/10160/
mk2017 likes this.