Clicks12
tommy1
Poczet wielkich Polaków: Ppłk Łukasz Ciepliński "Pług"