pl.news
11.5K

Dekadencka reforma: Franciszek awansuje kumpla McCarricka

Dzień 7 czerwca Franciszek rozpoczął od nominacji, poprzedzonych przez motu proprio Praedicate Evangelium.

Kardynał Farrell będzie przewodniczył komisji nadzoru inwestycji, w której skład wejdą cztery osoby zawodowo zajmujące się finansami. To ten sam człowiek, który "nie miał bladego pojęcia" o powszechnie znanych zarzutach wobec Kardynała McCarricka, pomimo iż mieszkał i pracował z nim przez sześć lat w Archidiecezji Waszyngtonu.

Franciszek wyznaczył tego homoseksualistę i byłego Biskupa Dallas, na Prefekta Dykasterii ds. Rodziny (2016), a także uczynił go Kamerlingiem (2019). Farrell odpowiada za nadzór przygotowań do Światowego Spotkania Rodzin, planowanego na dni 22-26 czerwca w Rzymie.

Kolejnym ruchem, wynikającym z Praedicate Evangelium, jest utworzenie Generalnej Dykasterii ds. Personelu. CruxNow.com (7 czerwca) donosi, że Ojciec Juan Antonio Guerrero Alves, lat 63, Prefekt Ekonomii, poinformował wszystkie wydziały Watykanu o utworzeniu tego biura, nad którym władzę obejmie on sam. Co więcej, wspomniane biuro nie będzie częścią Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, stanowiącego, jak do tej pory, nadrzędną instytucję Watykanu.

Guerrero zapowiedział wprowadzenie systemu podwyżek płac na podstawie zasług pracowniczych. To świetne posunięcie, biorąc pod uwagę powszechną niekompetencję oraz lenistwo w Watykanie.

Kardynał Monachium, Marx, sugerował już stworzenie takiego biura, a Watykan ogłosił związane z nim plany w 2020 - co nie zmienia faktu, że Watykan następnego dnia wycofał się ze swojej decyzji, tym samym ośmieszając Marxa.

#newsCusfsczxcc