pl.news
11.5K

Dekadencka reforma: Franciszek awansuje kumpla McCarricka

Dzień 7 czerwca Franciszek rozpoczął od nominacji, poprzedzonych przez motu proprio Praedicate Evangelium. Kardynał Farrell będzie przewodniczył komisji nadzoru inwestycji, w której skład wejdą …More
Dzień 7 czerwca Franciszek rozpoczął od nominacji, poprzedzonych przez motu proprio Praedicate Evangelium.
Kardynał Farrell będzie przewodniczył komisji nadzoru inwestycji, w której skład wejdą cztery osoby zawodowo zajmujące się finansami. To ten sam człowiek, który "nie miał bladego pojęcia" o powszechnie znanych zarzutach wobec Kardynała McCarricka, pomimo iż mieszkał i pracował z nim przez sześć lat w Archidiecezji Waszyngtonu.
Franciszek wyznaczył tego homoseksualistę i byłego Biskupa Dallas, na Prefekta Dykasterii ds. Rodziny (2016), a także uczynił go Kamerlingiem (2019). Farrell odpowiada za nadzór przygotowań do Światowego Spotkania Rodzin, planowanego na dni 22-26 czerwca w Rzymie.
Kolejnym ruchem, wynikającym z Praedicate Evangelium, jest utworzenie Generalnej Dykasterii ds. Personelu. CruxNow.com (7 czerwca) donosi, że Ojciec Juan Antonio Guerrero Alves, lat 63, Prefekt Ekonomii, poinformował wszystkie wydziały Watykanu o utworzeniu tego biura, nad którym władzę obejmie …More