Clicks1.3K
Victory

BKP: Upsal kněz Marek Vácha svou duši ďáblu?

V televizní relaci CNN Prima News jsi, vážený Marku, vystoupil s nehoráznou herezí a tvrdil jsi, že nevzít vakcínu je hřích proti pátému přikázání! Na to Ti dopisem velmi fundovaně odpověděl katolík pan Michal Semín.

Pokud své bludné tvrzení opíráš o autoritu pseudopapeže Františka, pak si uvědom, že jeho pseudoautorita je stejná jako apoštola Jidáše. Bergoglio, diletant v medicíně, bojkotuje varování skutečných nepodplatitelných odborníků ve virologii a imunologii. Ti varují před vakcínou i za cenu pronásledování. Pseudopapež Bergoglio však razí heslo: „Vakcína pro všechny!“ „Musí se to udělat!“

On také intronizoval démona Pačamamu, čímž se dopustil nejtěžšího zločinu proti víře, protože zavádí modlářství a likviduje první přikázání Desatera: „Nebudeš mít jiného boha (jiných bohů).“ Rovněž likviduje celou dvoutisíciletou morálku církve, když prosazuje legalizaci sňatků homosexuálů! Těmito herezemi se vyloučil z církve. Boží slovo říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – vyloučen.“ On na sebe stáhl prokletí, úřad okupuje nezákonně a zneužívá ho nejenom k zničení církve, ale i k vyhlazování lidstva.

Vážený Marku, Ty zneužíváš autoritu kněžství a dobře víš, že ses tím postavil proti Božím zákonům, abys oklamal a zmanipuloval neinformované katolíky či jiné televizní diváky. Je na místě otázka: Upsal jsi už svou duši ďáblu?

Byzantský katolický patriarchát

10. 9. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8