TerezaK
2122

POSELSTVÍ OD BOHA, VŠEMOCNÉHO OTCE, K NADĚJI 23. LISTOPADU

Ostatním: POSELSTVÍ OD BOHA, VŠEMOCNÉHO OTCE, K NADĚJI 23. LISTOPADU "Jsou cesty, které přicházejí člověku neznámé, jsou zlé a bezbožné. Z nebe …
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
MESSAGGIO DI DIO PADRE ONNIPOTENTE A HOPE DEL 20 NOVEMBRE 2022
"Il Mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. La conoscenza che vi viene data oggi non è la verità. Non vi renderà liberi. Le narrazioni sono false e il nemico è all'opera. Legate i vostri pensieri ai Miei, conoscete le Mie vie e la Mia volontà.
Osservate i comandamenti e impegnatevi con Me. …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

MESSAGGIO DI DIO PADRE ONNIPOTENTE A HOPE DEL 20 NOVEMBRE 2022

"Il Mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. La conoscenza che vi viene data oggi non è la verità. Non vi renderà liberi. Le narrazioni sono false e il nemico è all'opera. Legate i vostri pensieri ai Miei, conoscete le Mie vie e la Mia volontà.
Osservate i comandamenti e impegnatevi con Me. Non vi deluderò, perché io sono Dio e non c'è nessun altro".

~ Jahvè

ZPRÁVA OD BOHA VŠEMOHUCÍHO OTCE K NADĚJI 20. LISTOPADU 2022

„Můj lid umírá pro nedostatek znalostí. Vědění, které je vám dnes dáno, není pravda. Neosvobodí tě to. Vyprávění jsou falešné a nepřítel pracuje. Připojte své myšlenky k Mým, poznejte Mé cesty a Mou vůli.
Dodržujte přikázání a věnujte se Mně. Nezklamu vás, protože já jsem Bůh a nikdo jiný není. “

~ Jehova
1cesta.cz
To je pravda. Lidé netuší, že stan jedná i přes své děti - to jsou ti mimozemšťané. Nemohou se ani množit, jen se doslova duplikují/klonují. Až natolik je to s nimi zavržení hodné a skutečně. Tyto satanovy super chytré děti budou hrát obrovské divadlo o všem, co je lidské a vše překroutí. Dokonce i náš vlastní pohled. Normální člověk ví, že s jejich přítomností je něco velmi špatně, …More
To je pravda. Lidé netuší, že stan jedná i přes své děti - to jsou ti mimozemšťané. Nemohou se ani množit, jen se doslova duplikují/klonují. Až natolik je to s nimi zavržení hodné a skutečně. Tyto satanovy super chytré děti budou hrát obrovské divadlo o všem, co je lidské a vše překroutí. Dokonce i náš vlastní pohled. Normální člověk ví, že s jejich přítomností je něco velmi špatně, ale jsou tu tací, co je budou neuvěřitelným, zcestným a bludným způsobem popularizovat a "prodávat" nám veškerá jejich slova v moci Otce lži, jako ta nejbělostnější a nejpravdivější. Jde o ďábelské bytosti. I démoni mohou být technologicky "vzkříšení" a svádět lidstvo - pouze od satana, toho nenasytného hada!