Pro-homosexuálny kardinál Tobin schváľuje homosexuálnu omšu

Pro-homosexuálny Newarkský kardinál Joseph Tobin, USA, umožnil dňa 28. júna, aby sa vo farnosti Milosrdnej Panny Márie opäť konala tretia výročná svätá LGBT omša. Farnosť vedie homosexuálny aktivista…
Joske
7Běda světu, že svádí ke hříchu! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přichází! Mt 18:7
Služebníci Satanovy matrice neslouží Bohu, nejsou ani v Kristově Církvi. Mravnost je jim cizí.
Učedníci Ježíše Krista jsou doposud Satanem tříbeni jako pšenice.