szuirad1
638

Św. Tatiana z Rzymu 12 stycznia.

Istnieją kontrowersje na temat tożsamości męczennicy rzymskiej z III wieku, ponieważ pierwszy zachowany żywot pochodzi z VII wieku i jest bardzo podobny do żywotów innych niewiast umęczonych za wiarę. Imię Świętej jest żeńskim odpowiednikiem imienia Tacjan (Tatianus) i występuje zasadniczo w dwóch odmianach – Tacjana i Tatiana. W Rosji odbiera cześć jako patronka studentów. Przedstawiana jest jako kobieta w białej chuście opadającej na ramiona, spod której widać długie blond włosy, skąd można wnosić, iż oprócz cnoty, jaką z łaską Bożą wypracowała, została również obdarzona przyrodzoną urodą.

Pochodziła z zamożnej arystokratycznej rodziny. Jej ojciec pełnił urząd konsula w Rzymie. Wychował córkę w wierze chrześcijańskiej, której sam był wyznawcą – jednakże ze względu na zajmowane stanowisko fakt ten pozostawał w ukryciu. Tatiana przejęła się duchem wiary i, jak czytamy w jej żywocie, „znienawidziła bogactwo, umiłowawszy tylko to, co znajdowało się w niebiosach”.

Dostrzeżono jej wiarę i inne cnoty i dlatego – jako celibatariuszka – została mianowana diakonisą. Powołanie to, nieznane już w późniejszym Kościele, obejmowało obowiązki związane z przygotowaniem kobiet do chrztu, dbaniem o porządek w domu Bożym i posługą miłosierdzia. Córka konsula nawiedzała chorych, wspomagała ubogich i... Św. Tatiana z Rzymu
szuirad1
Św Elred z Rievaulx, opat 12 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 12 stycznia - Św. Elred z Rievaulx
szuirad1
Św Bernard z Corleone, zakonnik 12 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 12 stycznia - Św. Bernard z Corleone
4 more comments from szuirad1
szuirad1
Św Marcin z León, prezbiter 12 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 12 stycznia - Św. Marcin z León
szuirad1
Św Arkadiusz, męczennik 12 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 12 stycznia - Św. Arkadiusz
szuirad1
Św Antoni Maria Pucci, prezbiter 12 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 12 stycznia - Św. Antoni Maria Pucci
szuirad1
Św Małgorzata Bourgeoys, dziewica 12 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 12 stycznia - Św. Małgorzata Bourgeoys