Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.5K
Varovanie
5

Přichází přepólování? Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů!

6. ledna se na zemském povrchu v severním Norsku stalo něco neočekávaného - byla zaznamenána náhlá změna zemských proudů a magnetického pole a 15 minut před tím se meziplanetární magnetické pole blízko Země prudce otočilo o 180 stupňů a hustota slunečního větru se zvětšila více než pětkrát. (Foto: Flickr)

Meziplanetární magnetické pole blízko Země se ostře otočilo o 180 stupňů

V neděli 6.ledna se v půdě v severním Norsku stalo něco neočekávaného. “Spustilo se elektrické proudění“, oznámil Rob Stammes, který monitoruje zemní proudy v geofyzikální laboratoři Polarlightcenter na Lofotech. Graf na titulním obrázku ukazuje toto náhlé vzedmutí v čase kolem 19:30h UT.

Vypadá to jako nějaká nárazová vlna“, říká Stammes. “Moje přístroje zaregistrovaly náhlou, silnou odchylku jak v zemním proudu, tak v místním magnetickém poli. Bylo to opravdu překvapující.

NASA družice ACE také cosi zaznamenala. Přibližně 15 minut před anomálií v Norsku došlo k náhlému otočení meziplanetárního magnetického pole v okolí Země o 180° a hustota slunečního větru stoupla na pětinásobek.

Země mohla projít oblastí heliosférického elektromagnetického proudění – ohromnou vlnitou membránou elektromagnetického pole, která prostupuje skrz celou Sluneční soustavu [a otáčí se společně se Sluncem přibližně jednou za 25 dní, pozn.red.]. Takový průchod může přinést podobný efekt.

Zatímco zemí procházel proud, nebe zalila polární záře. Následující fotografie byla pořízena během události ve finském Utsjoki:

Foto © Rayann Elzein

Komentář: Pro termín ‘heliospheric current sheet’ jsme nenašli ustálený odborný překlad, proto jej dočasně opisujeme jako ‘oblast heliosférického elektromagnetického proudění’ (za případné upozornění na správný termín předem děkujeme, bude aktualizován obratem). Vizualizaci této spirálovité plochy, která se se vine od Slunce, si můžete přiblížit díky následujícímu obrázku:

Ilustrace © Werner Heil

Zdroj: naseveru.org


ac24.cz/-/prichazi-prepol…
apredsasatoci
Choďte do (_,_) s tým vašim okultizmom!!!
Theodorá-Máriá
Všechno řídí VISMAJOR.
Varovanie
Nie , nie Teodorá, všetko riadi náš Dobrý Nebeský Boh Otec, Stvoriťeľ Neba i Zeme .
Theodorá-Máriá
Jeden světec napsal , že právě Pán Bůh má být stále větší
v našich myslích
. Vyjadřil to slovy VisMajor- stále větší.
Proto ti to píši,abys nevěřil báchorkám o globusu,
ale opřel se o Bibli Svatou, kde nic takového nenajdeš.
Také tento syn slovenské matičky na to přišel:
www.youtube.com/watch
Mám jeden "pokus" osobní, mimo Bibli, který
mě přesvědčil.