Walczyć o prawdę
Słowa ofiarowania Ciała i Krwi Pańskiej wypowiadać może tylko kapłan odprawiający Mszę Świętą.
peccator ecc
Bardziej chodzi o kwestię ofiarowania Bóstwa Chrystusa Bogu Ojcu. Teologicznie jest to błąd.
Walczyć o prawdę
Dzienniczek Siostry Faustyny został umieszczony przez Kościół na Indeksie Ksiąg Zakazanych, który został bezprawnie ziszczony przez Pawła VI.
Walczyć o prawdę
Czyn Pawła VI przeciwko dokumentacji watykańskiej jest swego rodzaju buntem...
agnieszka nowicka
Kim ta paniusia jest?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Trzeba lepiej uważać na takie pyszne, przemundrzałe baby, którym się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadały... a którymi najchętniej diabeł się posługuje...
Quas Primas
Piszesz o sobie Medaliku? Ja mam takie wrażenie. Ty właśnie tak się na glorii zachowujesz.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
Ja się nie wymundrzam i nie sieję zamętu.
Moim celem jest ukazywanie PRAWDY i obrona wiary.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Quas Primas
To może jakiś konkretny przykład, a nie tylko pomówienia bez pokrycia?
Urszula Rok
Po soborze wdarł się diabeł do kościoła I teraz tak miesza jak ta oto