CÓRKA MARYI
22.4K

JEZUS: Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu

JESUS: Greece will be the catalyst, which will provide the excuse to bring down Babylon

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 18 lutego 2012 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim zamiarem chronić tak wielu Moich wyznawców, podczas gdy wkrótce Ręka Mojego Ojca opadnie, aby ukarać ludzkość za jej niegodziwość i zapobiec straszliwym okrucieństwom popełnianym przez grzeszników, którzy chcą zgładzić wiele narodów. Wy wszyscy będziecie chronieni, ale macie obowiązek względem innych.

Przyjrzyjcie się teraz, jak kraje europejskie ulegną dyktaturze nie lżejszej niż ta za czasów Hitlera. Plany światowej grupy na przejęcie każdego kraju w Europie są gotowe.

Babilon* upadnie, jak zostało to przepowiedziane. Niedźwiedź* i Czerwony Smok* pójdą na wojnę, tak jak prorokowano. Rzym stanie się siedzibą niegodziwych rządów i dominacji. Włochy się rozpadną. Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu. Wszystko to zostanie teraz ujawnione światu.

Modlitwa może złagodzić udrękę Moich biednych dzieci, które będą zmuszone żebrać o jedzenie, by mieć co włożyć do ust. Będą traktowani jak dzieci, ale będzie się po nich deptać, gdy zostaną zniewoleni przez globalną grupę, która działa w parze z europejskimi przywódcami.

Są zdrajcami, oni wszyscy, nie tylko wobec tych, którym służą, ale też wobec Boga, Mojego Ojca Wszechmogącego. Jego Imię jest znienawidzone przez tę grupę, która zakazała w swoich krajach oddawać Mu hołd.

Przez to będą cierpieć. Zostaną ukarani i powstrzymani przed wypełnieniem swojej niegodziwej misji. Gniew Mojego umiłowanego Ojca osiągnął niespotykany rozmiar, gdy powstanie wielkiego Czerwonego Smoka jest bliskie.

Tak wiele zniszczenia, dzieci, tak wielka żądza władzy i panowania, tak wiele nienawiści wobec Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Czterej posłańcy szatana zstąpili i działają teraz w tych grupach. Ci nikczemni i potężni przywódcy są kontrolowani przez antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny. Antychryst przewodzi bardzo wielkiej organizacji. Są tak przebiegli, że niewielu zdaje sobie sprawę z tego, co oni naprawdę czynią. Moje dzieci, oni będą starali się przejąć kontrolę i będzie się wydawało, że wszystkie ich plany się rozwijają.

Ale to wtedy Mój Ojciec zainterweniuje. Biada tym, którzy zmierzą się z Gniewem Mojego Ojca. Nie otrzymają nawet szansy, by zadrżeć przed Nim, jeśli się natychmiast nie nawrócą.

Bardzo niewielu z was, dzieci, jest darowana prawda, ponieważ wielu z tych ludzi sprawuje kontrolę nad wiadomościami w mediach, co do których jesteście przekonani, że są prawdą.

Nie macie żadnych innych sposobów poznania tego, co się dzieje na świecie. Te z organizacji, które uważacie za zaufane i troszczące się o narody, w rzeczywistości są właśnie tymi grupami prowadzonymi przez antychrysta.

Te narody, które uważacie za nikczemne, są gnębione i używane jako pionki, tak że właśnie wydają się zewnętrznemu światu nikczemne. Nie zawsze wolno wam wierzyć w to, co jest wam przedstawiane w imię sprawiedliwości.

Módlcie się mocno za wszystkich swoich braci i siostry, którzy będą deptani przez tych ludzi.

Módlcie się, aby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o złagodzenie skutków tego planu, który jest sporządzany, aby znieść wasze prawa do waszych pieniędzy, waszego wyżywienia i wasze prawo do praktykowania chrześcijaństwa i innych religii, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

* * *

Babilon* - Unia Europejska
Niedźwiedź* - Rosja
Czerwony Smok* - Chiny

za: jezusdoludzkosci.pl

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia ...

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
" Módlcie się, aby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o złagodzenie skutków tego planu, który jest sporządzany, aby znieść wasze prawa do waszych pieniędzy, waszego wyżywienia i wasze prawo do praktykowania chrześcijaństwa i innych religii, które oddają cześć Mojemu Ojcu."