Clicks19
tr.news
1

Patrik Bartholomeos: "Katolik Kilisesi ile Yeniden Birleşme Kaçınılmaz"

Yunanistan'ın Athos Dağı'na yaptığı son ziyaretinde, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, bazı başrahipleri Ortodoksluk ve Katoliklik arasında dogmatik bir fark olmadığı ve Katolik Kilisesi ile yeniden birleşmenin “kaçınılmaz” olduğu konusunda ikna etmeye çalıştı.

Spzh.news sitesinin 25 Kasım tarihli haberine göre, başrahiplerin çoğu şaşkına döndü ama kimse itiraz edemedi. Bazı keşişler ağlamaya başladı. Bildirildiğine göre, korumalar Bartholomeos’un konuşmasının kaydedilmesini yasakladı.

12 Kasım'da, Bartholomeos ve Athos Dağı'ndan bazı başrahipler, Belçika'nın Rochefort kentindeki St. Rémy Meryem Ana Trappist Manastırı'ndaki akşam duasına katıldılar (resim).

İlginçtir ki, Trappistler Ortodoks Patriğinin ziyareti dolayısıyla sunaklarını Rabbe doğru çevirdiler.

Yunan Ortodoksları Katolik vaftizini tanımıyor ve kendilerine dönen Katolikleri yeniden vaftiz ediyor. Katolik karşıtı tutumları Athos Dağı'ndaki yirmi manastırda daha da belirgin.

Resim: St. Rémy, Rochefort, © facebook, #newsDoomviekqz

BroDomain likes this.