Kallistratos
Běž k šípku Strážce i se svým převlekem a lajkařem stejného charakteru. 😊
Strážce
Nevšiml jsem si, že by tady někdo někomu vyčítal návrat. U tebe, nešťastníku, se jedná o lhaní. Kdyby jsi jenom odešel a vrátil se, nikdo by to ani nekomentoval. Jenže ty pokaždé, když tě to rafne, všechny odsoudíš, na Glorii vymačkáš hnis ze svých vředů, oznámíš odchod, slíbíš, že tě tu už neuvidíme... ...a nic. Velká huba, to celé zas a znovu dokola. Tak se prober, darebáku.
Kallistratos
Čestmíre mé návraty vadí jen dvěma podvodníkům, takže mne to nezneklidňuje. 😊

A jen prosím tě, čistě mezi námi a doufám, že nás nikdo neslyší ;) natož nečte.. ty si myslíš, že sám tady budeš převlékat své kabátky a ani jednou neřekneš - jo pánové, tak to jsem byl také já.... a tamten také...😂 Naprosto shodné jednání jako Theodora alias henta, zina atd., která jela i v souběhu, záměrně stylizo…More
Čestmíre mé návraty vadí jen dvěma podvodníkům, takže mne to nezneklidňuje. 😊

A jen prosím tě, čistě mezi námi a doufám, že nás nikdo neslyší ;) natož nečte.. ty si myslíš, že sám tady budeš převlékat své kabátky a ani jednou neřekneš - jo pánové, tak to jsem byl také já.... a tamten také...😂 Naprosto shodné jednání jako Theodora alias henta, zina atd., která jela i v souběhu, záměrně stylizovaně poznatelném :) To se asi neudržela... No a jestli má nějaké uštěkané psy bokem, nevím. A co ty ČEST-MÍRE? Jsi aspoň schopen jako já kdysi sdělit bez rozpaků jaké jsi měl nicky dříve? Ne, nikdy jsi to neuměl. Tak si svá moudra vetkni ty pohoršovateli všehomíra za klobouček společně k kašpárkem Burnsteinem Jardou, který je stejný expert, jen v jiném přebalu a o jehož kabátcích si rovněž nedělám iluze. Sám jsi se napasoval pane do křivosti obruče Hula hop a je jedno, jaké diskuzní sáčko si zrovna vezmeš. 😊
Kallistratos
Děkuji Čestmíre, že jsi to vložil. Mohl bych se pod to opět podepsat. Jak vidím, jedinou mou chybou je má recidiva, která některým skutečně nedá spát, viď Čestmíre.😁 Netrap se tím.
Kallistratos
Čtu si Segale co píšeš o nějakém čaroději, zednáři, posmíváš se papeži... Zkus prosím přemýšlet raději trochu normálně, zapomeň na smajlíky a přečti si něco o sv. Karlu Boromejském. Žil odvážný a věru hrdinský život...
--------------------------------------------------------------------- Kard. Karel Boromejský neúnavně získával důvěru lidí. Začal redukovat vlastní majetek svého sídla, prodejem …More
Čtu si Segale co píšeš o nějakém čaroději, zednáři, posmíváš se papeži... Zkus prosím přemýšlet raději trochu normálně, zapomeň na smajlíky a přečti si něco o sv. Karlu Boromejském. Žil odvážný a věru hrdinský život...
--------------------------------------------------------------------- Kard. Karel Boromejský neúnavně získával důvěru lidí. Začal redukovat vlastní majetek svého sídla, prodejem drahých příborů a dalšího zařízení prý získal 30.000 tolarů, které dal na pomoc potřebným rodinám. Mezi prvním uskutečnil vizitaci diecéze. Zřídil seminář, který svěřil do správy jezuitům. Reformoval uspořádání pastorační služby, při němž arcibiskupství rozdělil na dvanáct obvodů: šest ve městě a šest na venkově. Některé neúčelné farnosti zrušil a budoval nové. Staral se zároveň o všechna církevní zařízení jako školy, sdružení, charitativní střediska, aby co nejlépe plnily svůj účel a někde zakládal nové. Vizitační cesty nejednou konal pěšky nebo na koni, navštěvoval farnosti až ve vzdálených alpských údolích. Uvádí se jeho zájem o pořádky týkající se křtů a manželství, je zmiňováno sesazení nehodných kněží i získávání zpět těch věřících, kteří konvertovali k protestantům.

Každou neděli a svátek kázal z kazatelny. Musel překonat překážku, kterou v mládí byla vada v řeči. Již v době kdy ho otec jako dítě poslal do Milána, někteří se domnívali, že to souvisí s tím, že trpěl touto vadou. Přesto byl řazen mezi největších kazatele 16. století. Kázal samozřejmě i při mší sv., které slavil na vizitacích a sám při nich podával Nejsvětější svátost. Měl k ní mimořádnu úctu, kterou šířil.

Mezi jiným arcibiskup kard. Karel Boromejský reformoval ženské kláštery, svolal celkem šest diecézních sněmů. Jednalo se mu zvláště o uvádění tridentské reformy v život. Proti této reformě byli humiliáti z kláštera v Breře (šlo o polořeholní organizaci zrušenou r.1571). Čtveřice z nich se 26. 10. 1569 pokusila v arcibiskupské kapli o atentát na arcibiskupa Karla Boromejského. Z této skupiny na něj, za modlitby, zezadu vystřelil Jerome Donati Farina v civilním obleku. Kulka sice pronikla přes arcibiskupovy šaty, ale jej nezranila.

Za papeže Řehoře XIII., jenž vyhlásil Svatý rok 1575, kard. Karel Boromejský se údajně postaral o zrušení všech výdajů dávaných z Vatikánu na karneval a věnování ušetřených peněz na nemocnici pro poutníky. S guvernérem se o čtyři roky později dostal do sporu kvůli karnevalu v Miláně, protože ten ho prosazoval i v postní době. Spor se dostal i před papeže a krále Filipa II. (jemuž podléhalo vévodství milánské). Oba dali za pravdu Karlu Boromejskému.

V srpnu 1576, v době kdy byl arcibiskup na vzdálených vizitacích, vypukla v Miláně epidemie moru. Zatímco guvernér a další vysocí úředníci prchali z města, arcibiskup, jak se o pohromě dozvěděl, spěšně se do něj vracel pomáhat obětem. Beze strachu před nákazou jim uděloval svátosti, utěšoval je a vyprošoval na různých místech pomoc. Nechal také narychlo postavit nemocnici a zajišťoval vše potřebné. Epidemie si v Miláně vyžádala na 18.000 obětí. Kard. Karel Boromejský se však ani přes dlouhodobé vypětí a neustálý styk s nemocnými nenakazil.

V epidemii viděl určitou výstrahu a mnohé bral s větší vážností. Přestože již dříve žil dost asketicky, od roku 1577 mimo svátky jedl prý jen jednou denně, a to chléb, vodu, ovoce a zeleninu. Dál horlivě pokračoval ve svém pastýřském poslání. V roce 1580 při návštěvě Brescie, se zastávkou asi v 30 km vzdálené Castiglione delle Stiviere, zde připravil na první sv. přijímání dvanáctiletého sv. Aloise Gonzaga (pam. 21. 6.)......

ZDROJ: catholica.cz/?id=4819
zaba
Bergoglio se sice osobně chová vůči corona rozumně, ale v rámci své služby selhává, protože do jemu podřízené hierarchie velí poslouchat stát ještě příkladněji než stát požaduje, tedy alespoň ve svých většinových výstupech směrem k podřízeným; občas na chodbě možná utrousí něco proti. Karel Boromejský podobně jako sv. Pavel vykazovali dokonalou shodu svého osobního i služebního chování (to co …More
Bergoglio se sice osobně chová vůči corona rozumně, ale v rámci své služby selhává, protože do jemu podřízené hierarchie velí poslouchat stát ještě příkladněji než stát požaduje, tedy alespoň ve svých většinových výstupech směrem k podřízeným; občas na chodbě možná utrousí něco proti. Karel Boromejský podobně jako sv. Pavel vykazovali dokonalou shodu svého osobního i služebního chování (to co požadovali na svých svěřených).
Segal
Jako zednářský velmistr s hodností čaroděj ví moc dobře, jak to s koronavirem je. Tak proč by se bál líbat ruce a nohy. Když mu to dělá dobře... ☠️👹😤😢😭😦😧😨😩😬
Strážce
Žádný posměch, to jen Kalisrátos lže. Jinak už to neumí. Všechno překroutí jako satan.