vi.news
20

Roche cố gắng cứu vãn Traditionis Custodes bằng cách lan truyền những điều sai trái

"Hình thức bình thường" của Nghi thức Roma được tìm thấy trong các tài liệu được xuất bản từ Công đồng Vatican II, Tổng Giám mục Arthur Roche, Tổng trưởng Phụng vụ, nói với TvSvizzera.it (Ngày 14 tháng 11).

Roche lặp lại sự giả dối rằng Ủy ban Ecclesia Dei và Tự sắc Summorum Pontificum Benedict được thành lập để khuyến khích Hiệp hội PiusX quay lại để hoàn toàn thống nhất.

Đối với Roche, Traditionis Custodes của Francis là, “Được rồi, thử nghiệm này không hoàn toàn thành công.” Do đó, “Chúng ta hãy quay lại những gì hội đồng yêu cầu từ Giáo hội.”

“Những gì được sản xuất vào năm 1570 là hoàn toàn phù hợp với thời đại,” Roche phỏng đoán, “Những gì được sản xuất trong thời đại này cũng hoàn toàn phù hợp với thời đại”.

Tuyên bố của Roche có bốn lỗi thô tục:

1. Benedict XVI đã tuyên bố nhiều lần rằng ông KHÔNG ban hành Hội đồng Giáo hoàng để đạt được sự thống nhất với PiusX.
2. Novus Ordo 1969 KHÔNG phải là cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II đã được thể hiện trong Sách lễ Roma 1965 ngắn ngủi.
3. Nghi thức Roma KHÔNG được “sản xuất” vào năm 1570, đúng hơn, nó có từ thời các Tông đồ, đã được sửa đổi một chút bởi Gregor I (+604), và chỉ được xác nhận là Thánh lễ Roma bởi Pius V (1572).
4. Phụng vụ thực sự tồn tại trong Nhà thờ Công đồng ngày nay thậm chí còn bị loại bỏ khỏi Novus Ordo hơn cả Thánh lễ Roma.

Vì những sự kiện này là kiến thức thông thường, nên rõ ràng Roche đang cố tình đánh lừa khán giả của mình.

#newsMuvwrtzgii