Clicks49
lt.news

Pranciškus apie ekumenizmą: „Pažvelkite anapus katalikiškų interesų, įveikite praeities palikimus“

Kiekvieną krikščioniškoji bendruomenė turi „dovaną pasiūlyti“ kitoms konfesijoms, per savo homiliją ekumeninėje maldos pamaldose, kurios užbaigia kasmetinę „Maldos už krikščionių vienybę savaitę“, sakė Popiežius Pranciškus (sausio 25 d.).

Pranciškus nori „pripažinti, pasveikinti ir pasidalyti šiomis dovanomis“.

Jis prašo skirtingų krikščionių konfesijų „peržengti partizanų interesus ir įveikti praeities palikimus“.

Pranciškus pirmininkavo mišparams kartu su graikų stačiatikių metropolitu Gennadiosu, anglikonų pasauliečių vyskupu Ianu Ernestu ir kitų krikščionių konfesijų atstovais.

#newsMbkajqsygt