Clicks74
Victory

František Bergoglio prosazuje hřích proti Duchu svatému

Nad pracovním stolem v osobní kanceláři neplatného papeže Františka je obraz, na kterém je nahý Ježíš, který objímá a hladí po tváři ležícího mrtvého Jidáše, částečně přikrytého červenou látkou. Tento obraz byl zveřejněn 1. dubna, na Zelený čtvrtek, na titulní straně L’Osservatore Romano s názvem Jidáš a skandál milosrdenství. To není skandál milosrdenství, to je skandál apostaze! Papežský stolec uzurpoval satanista!

Ten, kdo obraz maloval i ten, kdo ho má na stěně, záměrně ignorují, že přijmout Boží milosrdenství může jen ten, kdo činí pokání. Opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství je hříchem proti Duchu svatému!

Ježíš Jidáše nazval „synem zatracení“ (J 17,12). Do Jidáše totiž vešel satan (J 13,27). Kdy tentýž zlom nastal u Bergoglia? Z jeho slov to bylo, když ho v Argentině ovládl strach po tom, co ilegálně převážel děti, ale ne kvůli jejich záchraně… Hlas svědomí pak ubíjel i půlroční psychiatrickou léčbou, jak sám svědčí.

Za obrazem – spíš karikaturou – je tentýž duch, který vešel do Jidáše, a navíc i duch nečistoty a vzpoury proti Bohu. Bergoglio nejenže intronizoval nečistého démona Pačamamu (2019), ale prosazuje i legalizaci soužití sodomitů (2020). I za toto antievangelium na něho dopadá Boží anathema – prokletí (Gal 1,8-9). Bergoglio je tedy Bohem proklet – vyloučen z církve! Zůstane-li v zatvrzelosti, skončí jako Jidáš, syn zatracení, v pekle.

Bohužel, tohoto ducha má více církevních prelátů. Kéž by alespoň někteří konali pokání a unikli peklu, dokud je čas!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu


23. 4. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP


list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c