40:41
Evanjelizacia
1.9K
Ľubomír Stanček - Luisa de Marillac a kňazi Misijnej spoločnosti 6/10 celé duchovné cvičenie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu Sv. Lujza de Marillac sa narodila v roku 1591. Jej otec bol francúzsky …More
Ľubomír Stanček - Luisa de Marillac a kňazi Misijnej spoločnosti 6/10

celé duchovné cvičenie nájdete tu: www.evanjelizacia.eu Sv. Lujza de Marillac sa narodila v roku 1591. Jej otec bol francúzsky šľachtic a člen parlamentu. Svoju dcéru dal vychovávať do kláštora sestier dominikánok. Tu žila do svojich trinástich rokov a nadobudla dobré vzdelanie. Ovládala latinčinu, mala výtvarný talent. Lujza tam mala všetko, okrem materinskej lásky. Keď mala dvadsať rokov, uvažovala, že vstúpi do rehole kapucínok. Provinciálny predstavený, ktorý rozhodoval o jej prijatí, ju však nepokladal za dostatočne silnú pre prísny klauzúrny život a oznámil jej, že Boh má s ňou iné plány. V roku 1613 sa teda Lujza vydala za mešťana Antona le Gras. Zamilovala si manžela a rovnako sa tešila synovi Michalovi, ktorý sa im narodil. Krátko po smrti biskupa Františka Saleského, ktorý jej bol dobrým priateľom, mala raz pri svätej omši hlboký duchovný zážitok. Bolo to na sviatok Ducha Svätého 4. júna 1623. Lujza pocítila Božiu blízkosť a uistenie, že príde čas, keď bude môcť zložiť rehoľné sľuby. Jej život poznačilo stretnutie s Vincentom de Paul. Keď Lujze zomrel manžel, celkom sa oddala kresťanskej dobročinnosti pod Vincentovým vedením. Pomohol jej založiť Inštitút Dcér kresťanskej lásky. Lujza po tom, čo zomrel jej manžel a syn odišiel do seminára, prijala vo svojom dome mladé dievčatá, ktoré chceli slúžiť chudobným. Takýto bol začiatok Sestier sv. Vincenta. V roku 1634, keď prijala sľuby a získala si veľké množstvo kandidátok, spísala regulu pre komunitu. Precestovala celé Francúzsko, zakladala nové domy pre chudobných a chorých. Zomrela v roku 1660. Pápež Pius XI. ju v roku 1934 kanonizoval a pápež Ján XXIII. ju vyhlásil za patrónku sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov.

V priestoroch Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku sa nachádzajú ostatky svätej Lujzy de Marillac - patrónky škôlky.
Lujza de Marillac žila veľké dielo kresťanskej lásky celým svojim srdcom ako žena a kresťanka a vtlačila do neho svoju osobnosť. Cesta, ktorou kráčala bola často hrboľatá, no ona bola vždy pripravená podriadiť sa vedeniu Ducha Svätého.
Za poskytnuté foto relikvie ďakujeme sestrám satmárkam: www.satmarky.sk/pg/skolstvo_MS_Lujza