szuirad1
2831

Św. Franciszek Borgiasz 30 września.

Francisco de Borja y Aragón pochodził z możnego, ale w dużej części zepsutego hiszpańskiego rodu Borgiów, żyjącego w Italii. Przyniósł on Kościołowi dwóch papieży – zasłużonego papieża-ascetę Kaliksta III, który wsławił się między innymi organizowaniem krucjaty przeciwko Turkom w Konstantynopolu, oraz Aleksandra VI, który pozostawił po sobie wyjątkowo złą sławę w Wiecznym Mieście. Był wprawdzie zręcznym politykiem i dyplomatą – co należało do tradycji rodziny – i zasłużył się reformą administracji kurii rzymskiej, ale miał niezmożoną słabość do rozpusty, przepychu i nepotyzmu.

Franciszek Borja – wnuk Ferdynanda Katolickiego, syn Juana księcia Gandii i Juany Aragońskiej – przyniósł najwięcej chwały Kościołowi Świętemu i naprawił nadwątloną sławę rodziny w okresie, gdy jej potęga chyliła się ku upadkowi. Imię Franciszek otrzymał na cześć świętego Biedaczyny z Asyżu, ponieważ matka, rodząc w wielkich bólach i obawiając się śmierci, powierzyła życie swojego syna właśnie temu Patronowi. W domu otrzymał wychowanie bardzo katolickie. Był tam między innymi pielęgnowany zwyczaj, że raz w roku każdy członek rodziny losował imię jakiegoś świętego i w wigilię jego wspomnienia rozdawał jałmużnę dwóm żebrakom, w sam zaś dzień wspomnienia usługiwał w domu dwóm ubogim. Wiele lat później, gdy
Francisco został generałem Societatis Iesu, zaprowadził ten pobożny zwyczaj.

W wieku dziecięcym wykazywał się on wręcz ponadprzeciętną religijnością, która objawiała się przy różnych doświadczeniach życia. Gdy miał dziesięć lat, zmarła jego ukochana matka. Przed jej śmiercią, mając nadzieję, iż ubłaga tym Opatrzność Bożą, modlił się gorąco i zadawał sobie ciężkie pokuty – „tajemnie się biczował i fundament ostrego życia zakładał”, jak opisuje to Piotr Skarga w żywocie Świętego. Pewną, nawet nadmierną surowość obyczajów zachował również w późniejszym okresie życia – dopiero duchowe kierownictwo świętego Ignacego z Loyoli pozwoliło mu znaleźć złoty środek w życiu duchowym.

Otrzymał naturalnie – jak przystało jego stanowi – znakomite... Św. Franciszek Borgiasz
szuirad1
Św Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła 30 września .:ILG:. - Czytelnia: 30 września - Św. Hieronim
szuirad1
Św Grzegorz Oświeciciel, biskup 30 września .:ILG:. - Czytelnia: 30 września - Św. Grzegorz Oświeciciel