Miért lehet vigasztaló egy prófécia fellelt pontja az éheztetésben és zsarnokságban megnyilvánuló "pasztoráció" közepette?

A megtalált írásjel vigasztalása

Az elmúlt időszakban olvasgattam Michael Hesemanntól a Fatima titkai című opust, hogy felszívjam magam Fatima témájában, ha már pápai konszekrálásra …
etcumspiritutuo
Kedves Indignus Famulus!
Jó olvasni ilyen írásokat, mert a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, sőt fellobantja azt!
Aki ismeri Isten munkálkodásait és felismeri a hangját, az könnyen párhuzamot, hasonlóságot, vagy akár egyezőséget is felfedezhet a 2000 évvel ezelőtti és a mostani idők között. Hiszen:
"Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt." (Préd 1,9) …More
Kedves Indignus Famulus!
Jó olvasni ilyen írásokat, mert a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, sőt fellobantja azt!
Aki ismeri Isten munkálkodásait és felismeri a hangját, az könnyen párhuzamot, hasonlóságot, vagy akár egyezőséget is felfedezhet a 2000 évvel ezelőtti és a mostani idők között. Hiszen:
"Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt." (Préd 1,9)
Jézus első eljövetelekor Pétert nevezte ki az első pápának. Ekkor Jézus is és Péter is testben voltak jelen. A második eljövetel előtt Isten Szent Malakiás által adott próféciája szerint II. Péter fogja irányítani az Egyházat. Itt kell felemelni a fejünket és nem földi módon gondolkodnunk:
Jézus 2. eljövetele előtt (ami nem testben lesz) a Getszemáni kertből elfutott földi Péter (XVI. Benedek) helyett a II. Péter (nem testben) vezeti jelenleg is az Egyházat, tehát Szent Péter teszi ezt jelenleg a Mennyből. Az I. és a II. Péter ugyanaz kell hogy legyen, mert a kezdet és a vég is ugyanaz: Isten. Nem lehet több földi pápa XVI. Benedek után és főleg nem lehet az az Egyház üldözője. Emlékezzünk csak vissza 2000 évet!
Hol volt az igaz Egyház vezetője akkor, amikor Jézust kivégezték?
Hol van most a Római Katolikus Egyház vezetője éppen, amikor az Egyházat kivégzik?
Hát nem ugyanott?
Hát nem Kajafás, a hamis főpap végeztette ki az igazi Főpapot 2000 éve, amíg az igazi pápa bujkált?
Hat nem a hamis főpap (a Hamis Próféta) végezteti ki az Egyházat most, amíg az igazi pápa bujkál?

A fő probléma nem az a katolikusokkal, hogy a megismert igazságok ellen tusakodnak, hanem az, hogy meg sem akarják ismerni az igazságokat!

A Katolikus Egyház Katekizmusa (675-677) világosan nyilatkozik az Egyházon belüli vallási megtévesztésről. Ezért ez a legrosszabb üldöztetés, mert belülről teszik ravasz módon azok, akikben az emberek bíznak.

Isten jóságos atyai szeretete azonban nem engedi meg, hogy találgatnunk kelljen és tudatlanságból rossz útra tévedjünk, hiszen:

"Valóban, az Isten, az Úr nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?" (Ám 3,7-8)

Ez az idő amelyben most vagyunk, az emberiség üdvtörténelmének egyik legjelentősebb ideje. Ez sokan kezdik már érezni.

Ha Isten nem tesz SEMMIT anélkül, hogy azt a prófétán keresztül kinyilatkoztatná, akkor jelen időnk legfontosabb kérdése az kell hogy legyen, hogy akkor ki ez a próféta, akin keresztül figyelmeztet minket Isten?!

A Szentírásban Malakiás könyve 3. fejezet 1-5:

"Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! – mondja a Seregek Ura. De ki fogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Elmegyek hozzátok és ítéletet tartok. Gyors tanú leszek a jósok, a házasságtörők, az esküszegők és azok ellen, akik elnyomják a napszámost, az özvegyet és az árvát, és semmibe veszik az idegenek jogát – tőlem pedig nem félnek – mondja a Seregek Ura."

Ugye nem gondolja senki, aki ismeri a Szentírást, hogy ez Jézus első eljövetelére vonatkozik?

Napnál is világosabb, hogy a másodszor visszatérő Ítélőbíróról van szó: Jézus Krisztusról.
Akkor ki lehet az a hírnök, akit Isten a második eljövetel előtt elküld, hogy előkészítse előtte az utat?
Csak nem egy próféta?
Csak nem a Próféta?

Isten már mindent elénk tárt, nem kell találgatnunk.

A kérdés az, hogy élünk vele, vagy továbbra is káromolják a Szentlelket azok, akik ellene beszélnek és azt az ördögtől valónak mondják?!

Na de nem pont ez történ 2000 éve is?

Laudetur Jesus Christus!
Donna Bianca
In aeternum! Amen
Bazsó-Dombi Attila
Isten jutalmazza meg a szerzőt és a közreadót!