Boží slovo na den 4.1. A.D. 2022

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).
Jan 1,35-42
Martina Bohumila Lutherová
Ano Kristus Pán se nakonec nad Petrem smiloval,
a přijal ho /po Šimonové zradě /opět mezi své
apoštoly, když ho vyzval na nazval Šimone Janův
a aby pásl jeho ovce a beránky. Neřekl mu znovu
"odstup satane nemáš na mysli věci Boží,ale lidské".
Nevíme kde Šimon Janův zemřel, ale dle legendy
byl ukřižován. Napsal skvělé dva apoštolské listy.
U.S.C.A.E.
tie rozkolnícke výklady o tých som sa už vyjadril a že PETER umrel v Ríme uznávajú aj v tom rozkole keďže majú ten istý deň pripomienky smrti ako my ten dátum sa viaže na celkom určité miesto keby to vedeli spochybniť tak to už urobia ale to je nepriestrelná Tradícia

legendou nech si to volajú modernisti na tých to sedí bol ukrižovaný a vieme ako
U.S.C.A.E.
Nathanael neušiel zo strachu pekné od neho no až na to že ušiel ako ostatní aj svätý Ján ušiel ale vrátil sa čo ukazuje dve veci silu bezženstva a silu Mariánskej úcty

ach táto čiastkovosť Nathanaelovi a ani žiadnemu inému Apoštolovi okrem Petra nepovedal že je skala

nepremôžu a že je s nami do konca sveta neznamená bezproblémovosť to nepremôžu dokonca hovorí že sa peklo o toto bude pokúšať a …More
Nathanael neušiel zo strachu pekné od neho no až na to že ušiel ako ostatní aj svätý Ján ušiel ale vrátil sa čo ukazuje dve veci silu bezženstva a silu Mariánskej úcty

ach táto čiastkovosť Nathanaelovi a ani žiadnemu inému Apoštolovi okrem Petra nepovedal že je skala

nepremôžu a že je s nami do konca sveta neznamená bezproblémovosť to nepremôžu dokonca hovorí že sa peklo o toto bude pokúšať a už v prvom storočí to začalo gnostikmi a napríklad sabelliáni, ariáni, pelagiáni, donatisti, katary, albigénci, wyklef, protestanti, modernisti a to som len po pamäti

a klamete sväté Písmo hovorí mimo Petra aj o Abrahámovi ako o skale píšem klamete lebo som si istý že ste znalkyňa svätého Písma keď tvrdíte "že je jediný prameň"

a povedal Nathanaelovi že mu to zjavil Duch Svätý? NIE NEPOVEDAL z toho jasne plynie že to Nathanael povedal V INOM ZMYSLE AKO PETER
Martina Bohumila Lutherová
Pro mě je úchvatné svědectví Krista Pána pro Nathanaela.... 😇
47 Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti."
48 Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem."
49 "Mistře", řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele."

Kdežto Petr / Skála je jen kámen, který se …More
Pro mě je úchvatné svědectví Krista Pána pro Nathanaela.... 😇
47 Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti."
48 Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem."
49 "Mistře", řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele."

Kdežto Petr / Skála je jen kámen, který se začal r. 379 drolit až z něho
zbyl v dnešních dnech prach na opánkách Pačamámy 🥳
/Tak zašla dávná sláva indiánů a romatika ta nežije už 🤒 /
(o Skále jako takové se na všech místech Písma Svatého - mluví jen o
Pánu Bohu)
Stylita
Z denní liturgie
Doba vánoční (liturgie.cz)

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm …More
Z denní liturgie
Doba vánoční (liturgie.cz)

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho se rozeznají děti Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra.
1Jan 3,7-10

Žalm:
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte.

Před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi,
aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva.
Zl 98

Evangelium:
Jan 1,35-42