Táto generácia sa nepominie, dokým sa všetky tieto veci nenaplnia (Matúš 24:34): Hladomor a veľké ničenie prichádza na krajinu

Táto generácia sa nepominie, dokým sa všetky tieto veci nenaplnia (Matúš 24:34): Hladomor a veľké ničenie prichádza na krajinu - 18. augusta 2020 - Služobnica Najvyššieho

Už je to niekoľko týždňov, čo mi Otec pripomína, aby som sa zameriavala na viaceré minulé proroctvá, ktoré mi dal. Vraví, že niektoré z nich, ktoré mi rozprával, sú teraz zabudnuté. Mnohí ďalší teraz zverejňujú podobné varovania práve o týchto veciach. Znovuzverejnením toho, čo som zdieľala už pred 18 mesiacmi a dokonca už pred 4 rokmi, náš Otec chce demonštrovať, že dával hojnosť času tým, ktorí počúvali. Vzhľadom k tomu, čo sa udialo vo svete, odkedy mi bolo poprvýkrát povedané, aby som začala veci publikovať, je menej nepravdepodobné, že tí predošlí obviňovatelia, popierači a pohŕdači budú menej náchylní posmievať sa im a teraz sa pravdovravnosť stáva omnoho evidentnejšia a načasovanie omnoho bližšie, takže tí, ktorí vravia, že sa to nikdy nestane, buďte pozorní, boli ste dôkladne varovaní!

Toto (proroctvo) o hladomoroch prichádzajúcich ku krajinám sveta je už očividné a stane sa hrobom. Už sa začalo a vídame už nedostatky viacerých tovarov v USA, vymiznutie zakonzervovaného jedla alebo veľmi obmedzené zásobovanie. Aj ceny v mojom okolí sú teraz už najmenej o 20-30% vyššie, než keď sa poprvýkrát začali "vírusové" uzavretia, a napriek tomu, že ľuďom dovolili vrátiť sa do práce, pre niektorých v potravinárskom priemysle tam už nie je žiadna práca. Hromadné porážanie dobytka, svíň a kurčiat, ktoré boli nariadené autoritami (úradmi) na konci zimy a na jar 2020 znamenajú, že cena mäsa pôjde hore a teraz a v budúcnosti bude znamenať veľkú vzácnosť i vysoké náklady, keďže táto obrovská strata znamená, že zostalo k dispozícii len pár zvierat na rozmnožovanie sa.

The Coming Destruction of the United States of America - Handmaiden of the Most High - 444 Prophecy News

FAMINE FAMINE FAMINE... - Handmaid of the Most High - 444 Prophecy News

PÁN POVEDAL:

Deti, dávajte pozor, varujem vás preto, aby som vás ochránil. Varujem nielen preto, aby ste sa pripravili, ale aby ste mohli zareagovať s múdrosťou, keď sa tieto veci stanú očividnejšie. Deti, rozhliadnite sa okolo seba. Oni vás privykali, aby ste akceptovali čokoľvek, čo oni vyslovia nad vaším životom. Idete byť ich otrokmi? Budete sa ďalej prispôsobovať ceste, kde oni od vás vyžadujú, čím máte byť, čo máte robiť a čo vravieť? Čo sa stane, keď obmedzia každú stránku vášho života až do toho bodu, že budete rozprávať len to, čo veríte, že bude bezpečné a prijateľné? Keď nemáte žiadnu predstavu o tom, čo je prijateľné, mnohí z vás zostanú mlčať, zatiaľ čo vám budú ďalej vnucované nenormálne veci? Áno, veľmi mnohí budú (mlčať)! Dovolíte armáde, aby usmerňovala každý váš krok? Vezmete si tie injekcie, ktoré "potrebujete"? Deti, ukazujem vám to cez moje slová, takže nemáte žiadnu výhovorku, aby ste povedali, že ste to nevedeli!!

Nebojte sa ich, ktorí vám môžu vziať život. Bojte sa toho, ktorý môže uvrhnúť vášho ducha do ohňa. Varujem vás, pretože sa musíte pripraviť. Spanie, maratóny videí, hranie sa, jedenie a ďalšie rozptýlenia vás nejdú podržať v bezpečí! Sú to dočasné rozptýlenia, ktoré vystavia ohrozeniu váš život, ktorý sa ide odvinúť (odohrať).

Držte si ma blízko vášho srdca. Bdejte. Hľadajte pravdu a nezostávajte padať do pascí nastražených pred vami. Hovorím vám: kúpte si pravdu a nepredajte ju! Ona je to, na čo by ste sa mali vy i vaši pastori pripravovať po celý váš život. Nebuďte ignorantskí. Rozprával som vám pravdu cez mnohé varovania. Vari na to bude treba obchod, ktorý je úplne pustý, aby pritiahol vašu pozornosť? Očakávajte to. Očakávajte, že uvidíte tých okolo vás zmeniť sa na monštrá, priamo pred vašimi očami, kvôli hladu ktorý bude nad vami. Nie je to nejaký príbeh, ktorý ste videli vo filme. Toto je budúcnosť. Tí, ktorí prežijú prichádzajúce pohromy, budú čeliť ešte väčším! Teší vás to? Desí vás to? To by nemalo. Malo by vás to pripravovať. Buďte teraz na to pamätliví, inak budete neskôr načisto porazení a zničení.

Bude si to vyžadovať trénovanú myseľ, aby ste sedeli a dívali sa na to, čo sa odohráva, bez toho, aby ste sa stávali vystresovaní a zničení intenzitou všetkého toho, čo bude vašou realitou. Deti, teraz vás naliehavo žiadam, lebo teraz je čas byť prichystaní, nie na ďalší týždeň, ďalší mesiac, či ďalší rok. Ono sa to približuje. Kone sa približujú, moja dcéra rozprávala už pred mesiacmi, že Súženie sa začalo a máte veľmi málo času. Dbajte na moje varovania. Nemôžem vziať späť, čo som naplánoval, to jest to, čo som sľúbil, Ja nikdy neklamem. Moje slovo je pevné, prichádza sa naplniť. Mnoho rokov som to odďaloval, chcejúc aby moje deti prišli naspäť ku mne. Premnohí, ktorí sa vyčlenili pre mňa, sa ku mne za to modlili, aby som to oddialil pre tých, čo nie sú zachránení a nie sú prichystaní. Teraz čestne dodržím moje prisľúbenia ustanovené pre mnohé tisícročia. Je čas, moje deti. Poďte sa ku mne pripraviť!

Sľubujem že vás podržím, milujem vás a vyslobodím vás, ak budete závisieť na mne. Nie cestou, akú očakávate s vašimi ľudskými obmedzeniami, pretože Ja som BOH konajúci zázraky. Neskrývam svoju lásku. Ohlásil som ju na kríži a nikdy som v nej neustal. Dávam vám tieto slová varovania a múdrosti, aby ste mohli vedieť, že vás milujem presahujúc ľudské chápanie alebo rozumnosť.

JA SOM PÁN TVOJ BOH. VARI JESTVUJE NIEČO PRÍLIŠ ŤAŽKÉ PRE MŇA? Dôverujte vo mňa. Hľadajte ma. Uctievajte ma v duchu a v pravde. Ja budem vaším štítom i baklerom. Budem vašou obranou. Vyhľadávajte ma, aby som vás prikryl s mojou nekončiacou láskou. SOM najmilosrdnejší. Môžete mi dôverovať.

Prečo dôverujete v človeka? Znova a znova vídate, ako človek pre vás zlyháva, sľubuje z klamajúcich pier a podvádza vás. Pritom by ste radšej vkladali vašu dôveru v človeka, ktorý dokazuje, že vás klame a podvádza, než v Boha, ktorého nemôžete vidieť, ktorý vždy poskytuje. Vždy som vám dával to, čo potrebujete.

Nie, len preto, že ste nedostali pozvánku na Seniorskú Promóciu, to neznamená, že vás nenávidím. Len preto, že ste nedostali tú promóciu, to neznamená, že som vás ignoroval. Nie vždy viete, pred čím alebo pred kým vás ochraňujem! Vo vašej ignorácii si myslíte, že som bezcitný; dieťa, či nechápeš, že nie všetko, čo chceš, je pre teba dobré? Či nerozpoznávaš, že v mojich rozhodnutiach je milosť? Či nevidíš, že ťa milujem presahujúc tvoje najdivokejšie predstavy, že dokonca i napriek škaredým veciam, ktoré robíš proti mne a tvojmu vlastnému telu, som ochotný odpustiť?! Či tak robievajú ľudia? NIE! Milujem i najzúfalejších hriešnikov, ale to neznamená, že akceptujem alebo nedbám na ich hriech. Váš hriech! Je hnijúci a opovrhnutiahodný. Preto som poslal svojho syna. Pritom, premnohí ani len neuvažujete o obete, že robievať tak, by bolo pre mňa.

Niektorí z vás ste takí pohltení sami sebou, že ste len sekundy vzdialení od zničenia! Váš hriech vás zničí. Nebude to nič také, čo by som vám ja urobil.

KAJAJTE SA DETI, kým stále ešte zostáva pár okamihov.

Koniec

~ Služobnica Najvyššieho ~ Skutky 2:18, Žalm 37:30

Písma: 2 Kroník 36:16, Galaťanom 6:7-8, Numeri 23:19, 1 Jánov 5:12, Matúš 10:28, 1 Korinťanom 15:54-56 , Príslovia 23:23, Exodus 17:6-7, Numeri 20:8, Nehemiáš 9:15, Žalm 91:4, Lukáš 1:37, 1 Timotejovi 4:1-4, Jeremiáš 17:13, Ján 4:9-26, Lukáš 21:6-32, Lukáš 9:40-42, 2 Timotejovi 2:11-13, Ezechiel 12:15-19, Ámos 8:10-12, Matúš 24:33-35, Zjavenie 18:1-8

Preložené z THIS GENERATION SHALL NOT PASS TILL ALL THESE THINGS ARE FULFILLED (Matthew 24:34): FAMINE AND GREAT DESTRUCTION COMES TO THE LAND - Handmaid of the Most High - 444 Prophecy News
Public domain