pch24.pl

Źródła agnostycyzmu religijnego i moralnego

Jak wiecie, Wielebni Bracia, powodem, dla którego w Europie zaczęto porzucać fundament godziwości moralnej, było odpadnięcie zbyt wielu ludzi od …