Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Nie odwracaj się od Jezusa. Kocha cię i czeka z otwartymi ramionami. Ten, kto sprzeciwia się Chrystusowi …

Orędzia Nieba dla naszych czasów Nie gardzcie słowami proroków, ale przetestuj wszystko; trzymaj się tego, co dobre ... Pedro – Wielu straci prawdziwą …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ten, kto sprzeciwia się Chrystusowi, będzie działał i spowoduje wielkie zamieszanie. Wielu straci prawdziwą wiarę. Żyj i daj świadectwo Ewangelii. Nie milcz.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jeszcze zobaczysz na ziemi okropności, ale ci, którzy są z Panem, zwyciężą. Żyjesz w czasach wielkiej duchowej ślepoty. Diabłu udało się skazić wiele Moich biednych dzieci, które idą w bagno fałszywych doktryn. Bądź ostrożny, aby nie dać się oszukać. W Bogu nie ma półprawdy''
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wrogowie Boga będą działać, aby odsunąć cię od prawdy. Cokolwiek się stanie, pozostań wierny prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Daj Mi swoje ręce, a poprowadzę cię bezpieczną ścieżką. Naprzód w obronie prawdy!''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Masz wolność, ale najlepszą rzeczą jest czynienie Woli Bożej.''