V.R.S.
401

Zachowali się jak trzeba czyli kogo można i należy ratować

...przed totalitarnymi represjami?

"Nowe Piekuty (Oddział IPN w Białymstoku)
Tablica na budynku Urzędu Gminy upamiętnia księży Stanisława Falkowskiego i Rocha Modzelewskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej księża pracowali w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Piekutach Nowych. Ks. Roch Modzelewski był proboszczem, a ks. Stanisław Falkowski wikariuszem. W 1942 r. do ks. Stanisława Falkowskiego zgłosił się czternastoletni Arie Józef Fajwiszyc, któremu udało się zbiec z pociągu wiozącego Żydów do Treblinki. Ks. Falkowski udzielił Fajwiszycowi schronienia i wyrobił fałszywe dokumenty na nazwisko Kutrzeba, które ten zachował do końca swego życia, przeżył wojnę jako pracownik przymusowy w Niemczech, potem zamieszkał w USA. Zmarł w 2013 r. jako znany reżyser i muzyk, jego wspomnienia opublikowano w USA i w Posce. Józef Kutrzeba po wojnie zapraszał kilkakrotnie ks. Falkowskiego do USA, gdzie rozpropagował historię swego ocalenia dzięki polskim duchownym. W pomoc żydowskiemu chłopcu został wtajemniczony również ks. Roch Modzelewski, który przejął się jego losem. Dzięki pomocy księży z Piekut wojnę przetrwały także: Marianna Jurczak, Anna Klemensowicz i Zofia Moćko. Za pomoc udzieloną Józefowi Kutrzebie ksiądz Stanisław Falkowski został w 1977 r. uhonorowany tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”.
( źródło: ipn.gov.pl)