Jan Zbigniew wojan
13
Jan Zbigniew wojan
Tylko prawda wyzwala jak mówił Pan Jezus !