Skutočnosť, že som žena, ma nespraví inou kresťankou, ale fakt, že som kresťanka, ma spraví inou ženou...More
Skutočnosť, že som žena, ma nespraví inou kresťankou, ale fakt, že som kresťanka, ma spraví inou ženou...