3
4
1
2
Clicks1.1K

VÝZVY PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU NA SLOVENSKU PO ROKU 1990

- pre vašu inšpiráciu si celú prácu môžete prečítať tu: Výzvy pre novú evanjelizáciu na Slovensku po roku 1990 "Cieľ práce - poukázať na nedostatočne využívaný priestor internetu pre novú evanjelizá…More
- pre vašu inšpiráciu si celú prácu môžete prečítať tu: Výzvy pre novú evanjelizáciu na Slovensku po roku 1990
"Cieľ práce - poukázať na nedostatočne využívaný priestor internetu pre novú evanjelizáciu a vzdelávanie animátorov spoločenstiev vo farnostiach je veľmi aktuálny. Je vhodne kontextualizovaný s požiadavkou novej evanjelizácie a celoživotného vzdelávania. Autorka sa zamerala na využitie e-learningu v tejto oblasti. Po stručnom predstavení tejto modernej vzdelávacej metódy vytvorila vlastnú aplikáciu ako projekt model e-kurzu - Animátor pre farské podspoločenstvo a mládež. Kurz ráta s intenzívnejším zapojením laikov do života farského spoločenstva, ktoré by malo byť štrukturované na spoločenstvo spoločenstiev, alebo možno spoločenstvo skladajúce sa z podspoločenstiev, čo lepšie vyjadruje hierarchickú štruktúru Cirkvi." - cit. oponentský posudok - P. prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
Peter(skala) likes this.