Clicks409
Tradycja i Wiara
3

Jezuityzm ojca Remigiusza Recława SJ (1 z 4)

Cykl ten powstał z bólem serca, gdyż ciężko jest katolikowi krytykować nominalnie katolicki zakon i jego przedstawiciela. Ale skoro katolicyzm jest ważniejszy od jezuityzmu, to krytykować trzeba. Gdyby jezuici byli katoliccy krytyka byłaby zbędna.
Określenie pojęć: sofistyka, sofizmat, erystyka i jezuityzm
Każdy totalitaryzm potrzebuje dobrych kłamców, a są nimi ci, którzy mieszają kłamstwo z półprawdą, przewrotnością, prawdą i prawdopodobieństwem. Argumentację tego typu nazywa się sofistyką, a argument sofizmatem. [...]

Zarówno sofistyka jak i erystyka przypisywane były jezuitom, co odbiło się na języku potocznym, gdyż możliwie teologicznie neutralny Słownik wyrazów obcych PWN badający występowanie konkretnych terminów pod hasłem „jezuita” w drugim znaczeniu podaje:
człowiek przewrotny, podstępny, obłudny, fałszywy; intrygant.[1]
A pod hasłem „jezuityzm” czytamy:
sposób postępowania właściwy jezuitom.
fałsz, obłuda, przewrotność.[2]
Co ciekawe pod nazwami innych zakonów jak marianin, franciszkanin czy dominikanin żadne inwektywy nie widnieją. [...]

Czytaj całość pod: wobronietradycjiiwiary.com/jezuityzm-ojca-…
Orare pro me
A co tu się podniecać - przecie to 5-ta kolumna bynajmniej nie dla Pana Jezusa jak zwodzi ich nazwa.
Tradycja i Wiara
Ale niektórzy traktują to nadal poważnie.
Orare pro me
Niestety
Orare pro me likes this.