Clicks11
vi.news

"Lợi ích kinh tế và tấn công phi kỹ thuật thắng thế so với mối quan tâm về sức khỏe" - Viganò

Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò (thư tiếng Ý tại đây) ủng hộ tổ chức phi lợi nhuận VellyLeo.org mới thành lập ở Florence, Ý, để hỗ trợ người Công giáo chống lại những thứ phản Công giáo.

VicitLeo.org cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới vì đã từ chối các nguyên tắc pháp lý, chính trị và khoa học trong cuộc khủng hoảng coronavirus và đụng độ với các quyền và tự do của các dân tộc.

Viganò nhận xét rằng trong cuộc khủng hoảng này, "lợi ích kinh tế khổng lồ" và "kế hoạch tấn công phi kỹ thuật khó có thể tin được" chiếm ưu thế so với mối quan tâm về sức khỏe.

Ông ca ngợi VicitLeo.org vì đã chống lại việc thành lập Chính phủ Một Thế giới, một kế hoạch được thực hiện với sự đồng lõa của các tổ chức quốc tế.

#newsBaaglagerc