10:50
Evanjelizacia
12.4K
† Poznávajme tajomstvo Najsvätejšej Trojice. www.evanjelizacia.eu - Najsvätejšia Trojica | Mt 28, 16 - 20 | Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali…More
† Poznávajme tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

www.evanjelizacia.eu - Najsvätejšia Trojica | Mt 28, 16 - 20 | Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“