Clicks5
tr.news

Tanrı'ya Şükür Cehennem Sonsuz! - Peder Reginald Garrigou-Lagrange O.P. (+1964)

Tanrı, cezadan muaf tutarak kendisinin hor görülmesine izin vermez.

Şimdi, eğer cehennemin acıları ebedi olmasaydı, inatçı günahkâr isyanında direnirdi, çünkü hiçbir ceza gururunu yeterince bastırmış olmazdı.

İsyanı, diyebiliriz ki, son sözü söylerdi, bu da kötülüğün zaferi olurdu.

Alıntı: "L'Éternelle vie et la profondeur de l'âme". Garrigou, Karol Wojtyła’nın doktora tezini yönetti.

#newsVxryphdrqr