Clicks317
ObjawieniaOlawskie.pl

Ciało św. Ojca Kolbe nie uległo spaleniu i zostanie odnalezione!

Prawda ta była znana powszechnie wśród starszych mieszkańców Krakowa, może do teraz jest. Potwierdzono to łącznie, jak naliczyłem, wśród czterech polskich mistyków, a pewnie jest ich więcej. Pozostanę przy Oławie.

„Dzieci Moje — jest książka Ojca Kolbe, która musi zostać objawiona światu.
1. XI 1985r. Matka Boża przez mistyczkę Krystynę na działkach w Oławie


„Mój synu, przekaż Ludowi Bożemu, że ciało mojego umiłowanego — św. Maksymiliana Marii Kolbego nie zostało spalone, mimo trzykrotnego wrzucania do pieca krematoryjnego, lecz zostało pochowane w pobliżu krematorium. Ten kapłan był posłany do obozu w Oświęcimiu, aby przygotować współwięźniów na spotkanie z Panem Bogiem na Sądzie Bożym. On konsekrował każdą okruszynę chleba na Ciało Chrystusa i im podawał, przez to zostali zbawieni.
Módlcie się, aby to ciało było odnalezione i złożone w Niepokalanowie. Bo taka była Wola Boga Ojca, aby Jego ciało było zachowane.”
(Matka Boża, przez wizjonera K. Domańskiego – 8 XII 1988r.)

„Módlcie się, aby jak najszybciej ciało św. Maksymiliana było odnalezione w Oświęcimiu. Ty wiesz, mój synu, gdzie ono jest, ale to jest wielka tajemnica powierzona tobie. Kiedy przyjdzie czas, pojedziesz tam, przekaże tobie Jezus Chrystus i Ja, Matka Boża Niepokalana.”
(Matka Boża,
przez wizjonera K. Domańskiego – 16 VII 1991r.)
Public domain